Inkontinence

Termínem nebo být inkontinentní se může označovat jak inkontinence moči, tak fekální inkontinence.