Funkčně podmíněná inkontinence

Jedná se o neschopnost dojít včas na toaletu, způsobenou poškozením motorických nebo senzorických nervů nebo překážkami prostředí. Může jít o fyzické postižení související se stárnutím nebo zdravotním postižením, jako je neschopnost svléknout si dostatečně rychle šaty nebo se včas přemístit z invalidního vozíku na toaletu. Překážkami prostředí, které brání dostat se včas na toaletu, mohou být příliš dlouhá cesta na toaletu nebo neznalost prostředí.