Inkontinence – úvod

Každý čtvrtý muž ve věku nad 40 let* se potýká s únikem moči, který je známý také pod pojmem inkontinence. Nejlepší způsob, jak najít řešení, je dozvědět se více o tom, jak inkontinence funguje.

Každý čtvrtý muž trpí únikem moči

Nejčastější typy inkontinence

Existuje řada různých typů inkontinence, ovšem mezi ty nejčastější patří urgentní inkontinence a odkapávání (označované také jako únik postmikčních kapek nebo ukapávání po močení). Není neobvyklé, že muže trápí i kombinace obou typů. K dalším typům inkontinence patří inkontinence z přetékání (nedobrovolný únik moči při plném močovém měchýři, který je často způsobený problémy se zvětšenou prostatou) a stresová inkontinence. Nejlepší způsob, jak zjistit, jakým typem inkontinence trpíte, je konzultovat problém s lékařem, který vám může pomoci najít vhodné řešení. Konzultace s lékařem vám může také pomoci vyloučit fakt, že únik moči je případně vedlejším účinkem nějakého jiného problému.

Urgentní inkontinence moči

Jako urgentní inkontinence se označuje náhlá nutkavá potřeba močení spojená s nedobrovolným únikem moči. Existuje řada věcí, které mohou tento stav zapříčinit. Jednou z hlavních příčin je, když jsou svaly detruzoru, které jsou volními svaly svěrače, příliš aktivní a způsobují nedobrovolné kontrakce. Ty vysílají prostřednictvím nervů zprávy do mozku a dávají vám pocit, že potřebujete močit, i když nechcete. V některých případech může být příčinou podráždění močového měchýře z důvodu infekce nebo ledvinové kameny. Tento stav může být také důsledkem nervového nebo mozkového onemocnění (mozková mrtvice, Parkinsonova nemoc nebo roztroušená skleróza).

Stresová inkontinence moči

Stresovou inkontinencí rozumíme nedobrovolný únik moči způsobený namáháním močového měchýře (například při kašli, smíchu nebo kýchání). Svaly a vazy svěrače nebo pánevního dna, které podporují močový měchýř, jsou příliš oslabené, aby mohly udržet moč. Tento typ inkontinence se vyskytuje většinou u žen, ovšem objevuje si také přibližně u 1 % mužů, a to po operaci prostaty.

Jak situaci zlepšit

Existují různé způsoby, jak zvýšit kontrolu nad močovým měchýřem. Příkladem je procvičování svalů pánevního dna a změna určitých stravovacích návyků. Nejlepší způsob, jak začít opět získávat kontrolu, je nejprve záležitost konzultovat s lékařem, abyste pro sebe mohli najít to nejlepší řešení.

Více informací také můžete získat na našich stránkách věnovaných cvičení a dále tipům a radám.

*Podle průzkumu realizovaného společností SCA v roce 2012 za účasti mužů starších 40 let ve Spojených státech, Spojeném království, Německu, Itálii, Rusku a Mexiku. Evidované údaje nejsou publikovány.

How to get better

There are different ways to improve your bladder control. Diagnosing and treating an enlarged prostate is one of the most important. Doing pelvic floor exercises and restricting your intake of alcohol and caffeine are two more examples. The best way to start regaining control is to consult your doctor so that you can find the best solution for your specific situation.

You can also find more helpful tips and advice as well as useful exercises on our website. 

Choosing the right product

Knowing which products work best for you is crucial. Over the years we’ve helped millions of men worldwide manage their incontinence and feel in control. You can join them by simply choosing the right absorbent product for your needs. 

* Based on survey conducted by Essity in 2012, with men over 40 in the US, UK Germany, Italy, Russia and Mexico. Data on file not published.

Související články

Inkontinence – úvod

Každý čtvrtý muž ve věku nad 40 let* se potýká s únikem moči, který je známý také pod pojmem inkontinence. Nejlepší způsob, jak najít řešení, je dozvědět se více o tom, jak inkontinence funguje.

Posilování svalů pánevního dna

Ovládání močového měchýře lze zlepšit pomocí těch správných cviků. Cviky pro posílení pánevního dna, známé také jako Kegelovy cviky, vám pomohou předcházet, omezit nebo řídit problémy s únikem moči.