Co je stresová inkontinence?

Stresová nebo znamená, že dochází k únikům při smíchu, kýchání, kašli nebo při jiných druzích námahy.

Stresová inkontinence moči nastává tehdy, když nefunguje správně podpora močových cest a močového měchýře. Tento stav může být způsoben ochablostí vazů a svalů pánevního dna nebo poruchou funkce svalů močového svěrače. To ovlivňuje podporu, která pomáhá zajistit normální funkci močových cest.

Stresová inkontinence je nejčastějším typem inkontinence moči u žen.

Stresová inkontinence moči a její příčiny

Svaly pánevního dna jsou skupinou svalů ve spodní části břišní dutiny. Vypadají jako houpací síť ve tvaru misky v pánevní dutině. Pokud je tato „miska“ poškozená, má močová trubice méně svalové podpory, takže při námaze, například při sportu nebo třeba kašli, vám hrozí nebezpečí malého úniku moči.

K příčinám stresové patří životní styl, zdravotní komplikace, těhotenství či menopauza. K úspěšným způsobům léčby patří úbytek hmotnosti a cvičení.

může postihovat i muže, ovšem u nich bývá tento typ velmi vzácný a obvykle souvisí s komplikacemi po operaci prostaty. U mužů se však častěji vyskytují spíše jiné typy inkontinence než tato stresová.

Přečtěte si další informace a prohlédněte si ty stránky TENA, které nejlépe odpovídají vašim potřebám.

K potížím se samovolnými úniky moči je potřeba přistupovat individuálně. Přečtěte si více o:

stresové inkontinenci u žen

stresové inkontinenci u mužů

stresové inkontinenci u vašich nejbližších