Inkontinence a sex

Inkontinence a sex

 

je nechtěný únik moči, který snižuje kvalitu života nejen mnoha žen, ale také mužů. Inkontinence se dostavuje především po čtyřicátém roku života, ovšem odbornou pomoc vyhledá pouze třetina postižených. Bohužel, tento zdravotní problém má dopad na pracovní, společenský, ba dokonce intimní život.

Jak inkontinence vzniká a jak se projevuje?

Častou příčinou nekontrolovaného úniku moči je nedostatečná uzavírací síla svěračů, ke které dochází v případě, že se povolí svaly pánevního dna, například po porodu. Problémy způsobují také zánět močových cest, zvětšení prostaty, degenerativní změny v mozku, poruchy látkové výměny, poranění míchy, ale také některé léky.

se rozděluje hned na několik skupin, a to na základě různých kritérií. Snad nejčastěji se setkáte s rozdělením, které zpracoval Standardizační výbor Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (International Continence Society).

Stresová inkontinenceje způsobena slabými svaly pánevního dna. Únik moči tak nastává v okamžiku, kdy dojde k fyzické námaze, kýchnutí, kašli, ale i smíchu. Objevuje se zejména u něžného pohlaví. U mužů se může projevit po zákroku odstranění prostaty.

je zase spojena se silným nucením močit.

Smíšená inkontinencespojuje příznaky obou výše uvedených druhů.

Noční inkontinenceje, jak samotný název napovídá, nechtěný únik moči během spánku.

Kontinuální inkontinenceje neustálý únik moči.

Neurogenní inkontinenceje spojena se špatnou funkcí nervové soustavy. U takového pacienta se močový měchýř vyprazdňuje samovolně, aniž by cítil nucení na .

Dále se ještě setkáte s inkontinencíz přeplnění, extrauretrální a nedefinovanou.

Jak se inkontinence léčí?

Velice důležitou otázkou je, jak probíhá léčba . Zpravidla se léčba rozděluje na režimovou, farmakoterapii a operační. Konkrétní léčebné postupy stanoví lékař na základě toho, o jakou inkontinenci se jedná, v jakém je stádiu a podobně. Pro zlepšení kvality života se používají také inkontinenční pomůcky.

Inkontinence a její vliv na intimní život

I během pohlavního styku může docházet k samovolnému úniku moči. Při sexuální aktivitě je totiž vyvíjen tlak na břicho, a tím pádem dojde k nekontrolovanému úniku. Spousta lidí proto raději rezignuje a potěšení v ložnici se vzdá. Přitom existují způsoby, jak minimalizovat inkontinenci během sexuální aktivity. totiž nemusí být překážkou.

Jestliže trpíte stresovou inkontinencí, dokážete odhadnout, kdy s největší pravděpodobností dojde k úniku moči. V případě je to však těžké. Nejčastěji však moč uniká během orgasmu. Sex a inkontinence se nevylučují, jen je nezbytné dodržet určitá pravidla.

      Před pohlavním stykem omezte příjem tekutin. Ideální je nepít zhruba hodinu před sexuálním aktem.

      Pravidelně cvičte Kegelovy cviky.

      Vyberte vhodnou sexuální polohu, například když je žena nahoře, je schopna lépe ovládat svaly pánevního dna.