Léčba inkontinence

Existuje mnoho doporučovaných způsobů léčby moči. Jedním z řešení je zásah do životního stylu, jako je trénink močového měchýře nebo posilování svalů pánevního dna. Často může pomoci také změna vzorce příjmu tekutin a vyprazdňování nebo snížení hmotnosti. Mezi další řešení patří užívání léků (nebo posouzení užívání stávajících léků), inkontinenční pomůcky nebo operace. Chirurgický zákrok se však doporučuje pouze po důkladném vyhodnocení situace a po selhání méně invazivních metod léčby. Vždy se doporučuje zajistit si důkladné vyšetření s cílem zjistit přesnou příčinu inkontinence moči. Osoba, která zvažuje operaci, by si měla být vědoma potenciálních rizik a rovněž očekávaných výhod procedury, stejně jako je tomu u jiných chirurgických zákroků. Inkontinenční pomůcky lze používat současně s jinými způsoby léčby, jako je změna životního stylu nebo užívání léků. Inkontinenční pomůcky je rovněž vhodné používat dle potřeby, pokud selže jiný způsob léčby nebo nefunguje dokonale.