Odpad a energie

Zanechat za sebou méně

Při výrobě značky TENA pracujeme ve dvou krocích ve snaze co nejvíce snížit vliv odpadů na životní prostředí.

Za prvé se snažíme snižovat množství materiálu na všech stupních životního cyklu: při výrobě, přes chytrý výrobek až k designu balení s tím, že nabízíme širokou škálu výrobků, která umožňuje výběr nejvhodnější velikosti podle potřeby daného jedince. A konečně cestou služeb TENA Services, které dávají pečovatelským ústavům možnost optimalizovat množství výrobků, které používají a tak i odpadu, který vyprodukují.

Dalším krokem je pokus znovu získat energii z výrobků. Při spalování výrobky TENA vytvářejí energii, a tak mají pozitivní přínos ve finálním stádiu svého životního cyklu.