Čistá výroba

Operativnější, čistší výroba

V rámci značky TENA používáme nejnovější technologie, abychom zajistili, že výrobní procesy budou co nejvíce efektivní. Většina našich továren získala certifikaci ISO14001 a naše novější výrobní závody se na ni připravují. ISO14001 je nezávislý mezinárodní standard environmentálního managementu, který zajišťuje nepřetržité dodržování a zlepšování z hlediska dopadů na životní prostředí.

Jsme pyšní na pokrok, kterého jsme doposud dosáhli. Nejmodernější technologie zajišťují, že úprava materiálů ve výrobcích TENA je čistý proces, nenáročný na spotřebu energií. V Evropě jsme snížili množství odpadu z našich továren, který odvážíme na skládky o téměř 70% během posledních šesti let. Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky vylepšení výrobního procesu, opětovným využitím přebytečných materiálů a recyklací obalů.