Zanechat lepší stopu

Naším posláním v TENA je docílit větší udržitelnosti každého produktu TENA. Proto ve všech našich továrnách v Evropě přecházíme na 100% obnovitelnou elektřinu. Tato jediná volba sníží uhlíkovou stopu našeho sortimentu TENA v průměru o 6 % a posune nás blíže k našemu ambicióznímu cíli snížit tuto stopu do roku 2030 v celé Evropě na polovinu.

Dvě větrné turbíny na hřebeni zeleného kopce. Mraky na obloze a hory v dálce.

Co je to obnovitelná elektřina?

Obnovitelná elektřina pochází z přírodních nízkouhlíkových zdrojů, které příroda neustále doplňuje. Jsou příznivější pro životní prostředí a pomáhají snižovat dopady klimatických změn. Jaké jsou tyto zdroje a jak zajistíme, aby byla naše elektřina skutečně obnovitelná?