Hodnocení životního cyklu

Chceme zlepšit zdraví a pohodu a zároveň snížit náš dopad na životní prostředí. Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) je jediným ověřeným nástrojem k měření celkového dopadu životního cyklu výrobku na životní prostředí. Začleněním LCA do naší inovativní práce můžeme minimalizovat odpad související s našimi produkty, od chytřejšího designu a špičkových materiálů, přes efektivnější využívání zdrojů při výrobě a přepravě až po používání produktů a jejich vracení do oběhu po použití.

„Největší dopad na životní prostředí má výroba surovin. Na druhém místě je pak fáze po spotřebě. Znamená to, že musíme vymýšlet chytřejší design a používat špičkové materiály, kterých ale použijeme méně.“

Susan Iliefski Janols, viceprezidentka divize Sustainability Products &Services , Global Brand, Innovation and Sustainability

Náš klíč k nižší uhlíkové stopě

Ve videu výše hovoří Susan Iliefski Janols, viceprezidentka divize Sustainability Products & Services, o naší práci věnované hodnocení životního cyklu – od toho, jak jsme s ním na počátku 90. let začali, až po to, co znamená pro náš každodenní a dlouhodobý provoz. 
 
Zde je několik klíčových bodů:  
 
  • Hodnocení životního cyklu (LCA) je jediný nástroj, jehož pomocí měříte celkový dopad produktu na životní prostředí během celého jeho životního cyklu: od výroby materiálů a produktů přes přepravu a používání až po návrat do oběhu po použití. 
  • LCA pro inovaci vychází ze stejné vědy a stejných standardů jako pro sortiment, ovšem LCA sortimentu zahrnuje všechny produkty prodávané v regionu za určitou dobu. To znamená, že do něj zahrnete inovace spolu s postupným zlepšováním v rámci denní produkce. 
  • LCA nám umožňuje přemýšlet o tom, jak navrhovat a vyvíjet kvalitní produkty s minimálním dopadem na životní prostředí – například vyvíjet chytřejší design, používat špičkové materiály a minimalizovat odpad. 
  • O výsledcích LCA lze informovat prostřednictvím Environmentálního prohlášení o produktu (EPD), což je nezávislé ověření, které vykazuje informace o dopadu produktu na životní prostředí během celého jeho životního cyklu. EPD pro většinu produktů TENA najdete na webových stránkách EPD International.