Náš Globální standard pro dodavatele

Všichni naši dodavatelé musí dodržovat Globální standard pro dodavatele TENA, v němž jsou zakotveny požadavky týkající se kvality, bezpečnosti produktů a bezpečnosti pro životní prostředí. Obsahuje také náš Kodex chování pro dodavatele, který pokrývá oblasti, jako jsou lidská práva a pracovní podmínky. Od všech dodavatelů také požadujeme provedení vlastního hodnocení prostřednictvím databáze Sedex. Následně provádíme vlastní audit na základě posouzení rizik, jehož cílem je ověřit dodržování předpisů.

„Náš Globální standard pro dodavatele stanovuje minimální požadavky, které musí všichni dodavatelé TENA splňovat.“

Maria Mollberg, , ředitelka divize Sustainable Sourcing a Global Sourcing

Zvyšování laťky

Ve výše uvedeném videu shrnuje Maria Mollberg, ředitelka divize Sustainable Sourcing, historii našeho Globálního standardu pro dodavatele a požadavků na potenciální dodavatele, kteří usilují o partnerství se značkou TENA. 
 
Zde je několik klíčových bodů: 
 
 • Náš Globální standard pro dodavatele je klíčovým dokumentem zahrnujícím všechny minimální požadavky, které musí potenciální dodavatelé splňovat, aby mohli spolupracovat se značkou TENA. Pokrývá oblasti zahrnující udržitelnost, kvalitu, bezpečnost produktů a bezpečnost pro životní prostředí. 
 • Náš Globální standard pro dodavatele obsahuje také Kodex chování pro dodavatele, který vychází z mezinárodních směrnic, jako jsou Globální pakt OSN a základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, a zahrnuje požadavky, které musí dodavatelé TENA splňovat v oblasti lidských práv, ochrany zdraví a bezpečnosti, vztahů se zaměstnanci a etických obchodních praktik. 
 • Každý potenciální dodavatel musí splnit tři kroky, aby se mohl stát dodavatelem TENA: 
  • podepsat a dodržovat Globální standard pro dodavatele; 
  • pomocí databáze SEDEX provést sebehodnocení, které ukáže, jak podnik řeší lidská práva, pracovní podmínky a otázky ochrany životního prostředí; 
  • TENA následně provede posouzení rizik potenciálního dodavatele a etický audit (formát auditu SMETA), který zahrnuje oblasti, jako jsou pracovní normy, ochrana zdraví a bezpečnosti a etické obchodní praktiky. Dodavatelé musí dodržovat místní právní předpisy týkající se např. pracovní doby, výplat a věku zaměstnanců.  
 • Náš standard se neustále vyvíjí, protože se stále přizpůsobujeme sociálním, etickým a environmentálním požadavkům společnosti a našich zákazníků a spotřebitelů.  
 • Náš Standard pro dodavatele průběžně aktualizujeme, abychom měli jistotu, že pokrývá měnící se požadavky týkající se lidských práv a životního prostředí, např. používání plastů v našich produktech a obalech.