Co je to obnovitelná elektřina a proč na ni TENA přechází?

„Používání elektřiny z obnovitelných zdrojů vede k nízkým emisím uhlíku a pomáhá zmírňovat klimatické změny, což je jedna z největších výzev, kterým v globálním měřítku čelíme. Obnovitelná elektřina snižuje uhlíkovou stopu našich produktů a je důležitou součástí přijatých opatření v oblasti udržitelnosti.“

Axel Thegerström Edh, Sustainability Director, , Essity Global Brand, Innovation & Sustainability

Všechno je to o zdroji.

Obnovitelná energie, známá také jako čistá energie, pochází z přírodních nízkouhlíkových zdrojů, které příroda v lidském časovém měřítku neustále obnovuje. Například slunce stále svítí a vítr stále fouká – přestože jejich dostupnost může záviset na čase, lokalitě a počasí.  
 
Obnovitelné zdroje energie jsou pro životní prostředí mnohem lepší než běžné zdroje, protože pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší spojené s výrobou energie. Obnovitelná elektřina je podmnožinou obnovitelné energie a konkrétně označuje elektřinu, která pochází z obnovitelných zdrojů a používá se k napájení domácností a podniků. 

Jaké jsou tedy její zdroje?

SLUNCE – naším nejhojnějším zdrojem obnovitelné energie je světlo a teplo, které vyzařuje ze Slunce a které lze využít pomocí řady neustále se vyvíjejících technologií. Množství solární energie dostupné na Zemi je mnohem větší, než jsou současné energetické požadavky na světě, a mohlo by snadno uspokojit všechny budoucí energetické potřeby. 
 
VÍTR – síla větru využívá turbíny k přeměně kinetické energie větru na elektřinu. Rotující lopatky větrné turbíny otáčejí vnitřní hřídel, která pohání systém ozubených kol, aby se zvýšila rychlost otáčení, jež následně napájí generátor produkující elektřinu. 
 
VODA – vodní energie je stejně jako větrná energie jedním z nejstarších a stále jedním z nejhlavnějších světových zdrojů čisté energie. K výrobě energie využívá také rotující turbíny, ale místo větru používá padající nebo rychle tekoucí vodu. Vodní turbíny jsou zabudovány do přehrad nebo pod vodopády, což jim umožňuje zachytit přirozenou energii tekoucí vody. 
 
BIOMASA – materiály z biomasy pocházejí z živých věcí. Nejběžnějším materiálem je dřevo, rostliny a odpad. Naší první volbou je biomasu vždy recyklovat jako materiál pro výrobu našich produktů. Pokud recyklace biomasy není možná, je naší druhou volbou její využití jako zdroje energie. 
 
GEOTERMÁLNÍ ENERGIE – teplo, které se neustále vytváří uvnitř naší planety jednak jako pozůstatek z původního vzniku v naší sluneční soustavě, a jednak rozpadem radioaktivních látek. Tuto energii lze najít na celém světě, ale nejsnadněji ji lze využít, když je nejblíže zemskému povrchu, jako jsou oblasti se sopečnou činností nebo přírodní horké prameny. 

Co je to jaderná energie a proč se do této skupiny nepočítá?

Jaderná energie je energie vznikající štěpením atomů. Enormní energie, která přitom vzniká, se pomocí páry přeměňuje na elektřinu. Děje se tak v rámci dlouhého a riskantního procesu v jaderných elektrárnách na celém světě. 
 
Někteří energetičtí analytici se domnívají, že vzhledem k nízkým emisím uhlíku by se jaderná energie měla považovat za obnovitelnou. K výrobě jaderné energie je však zapotřebí uran, těžký kov, jehož zásoby se jednou v budoucnu vyčerpají (přestože to může trvat stovky let).  
 
Ještě důležitější však je, že i když jaderná energie neprodukuje skleníkové plyny, produkuje odpad, který je extrémně nebezpečný pro živé organismy a vyžaduje bezpečné skladování po tisíce let. 

Obnovitelná elektřina v TENA

V TENA neustále objevujeme a inovujeme. Hledáme nové způsoby, jak zlepšit životy lidí a zároveň zlepšit dopad našich produktů na životní prostředí.  
 
Od roku 2008 jsme v Evropě snížili svou uhlíkovou stopu o 11–33 %, v závislosti na sortimentu. Přechodem na 100% obnovitelnou elektřinu ve všech našich evropských továrnách1 tato čísla vylepšíme o dalších 6 %2. Jsme tedy na dobré cestě ke splnění našeho ambiciózního cíle snížit v Evropě do roku 2030 naši uhlíkovou stopu o 50 %. 
 
Elektřina, kterou nakupujeme, je evropským systémem certifikátů v oblasti elektřiny (European Electricity Certificate System, EECS), který zaručuje původ naší elektřiny, samozřejmě 100% certifikována jako obnovitelná, stejně jako mají všechna čerstvá vlákna v našich produktech certifikát FSC nebo PEFC, což je důkazem, že splňují naše vysoké požadavky na zodpovědnou správu lesů. 
 
Chceme navrhovat produkty, které vám pomohou vést život s nízkými emisemi uhlíku, aniž byste museli omezovat kvalitu života a zdraví sebe samých nebo svých blízkých. A k tomuto cíli se blížíme. Krok za krokem.