Snažíme se za sebou zanechat lepší stopu – pro Vás a pro planetu.

Od roku 2008 podnikáme prostřednictvím našeho programu TENA Protects kroky k zajištění větší udržitelnosti každého produktu TENA. Přecházíme na 100% obnovitelnou energii, počínaje našimi evropskými výrobními závody. Do roku 2030 chceme snížit uhlíkovou stopu našich produktů o 50 %. Krok za krokem zanechat na planetě lepší stopu.

Každý nově zavedený výrobek je krok správným směrem.

Naším úkolem je snížit dopad našich výrobků a služeb na životní prostředí a zároveň zlepšit kvalitu života milionů lidí na celém světě. A s každou novou iniciativou přicházíme s chytřejším designem, nacházíme špičkové materiály, vyvíjíme nová řešení pro snižování odpadu a energii využíváme čistějším a efektivnějším způsobem. Zde je jen několik produktů, nově uvedených na trh, které v loňském roce zlepšily naši uhlíkovou stopu.

TENA Solutions

Partnerství s pečovatelskými domy pro zlepšení kvality péče a snížení množství odpadu o 31 %.

Pečovatelka se starší ženou na procházce venku

TENA Identifi

Nová technologie založená na důkazech. S množstvím odpadu nižším o 56 kg ročně.

Detailní záběr na kalhotky TENA Identifi

Výrobky TENA

Snížením hmotnosti výrobků TENA snižujeme také množství odpadu.

Detailní záběr na váhu

Vložky a slipové vložky TENA

Stejně spolehlivé jako vždy, ale nyní tenčí – s uhlíkovou stopou v Evropě nižší o 33 % od roku 2008.

Detail ženy držící černou tenkou vložku TENA

Absorpční kalhotky TENA Pants

Díky lepším materiálům a chytřejšímu designu jsme od roku 2008 snížili uhlíkovou stopu v Evropě o 33 %.

Stopy v písku

Péče o inkontinenci

Od roku 2008 jsme v Evropě omezili objem obalů výrobků TENA o 16 %.

Detailní záběr na vložku TENA v otevřeném balení

Hodnocení životního cyklu – náš klíč k nižší uhlíkové stopě 

Hodnocení životního cyklu (LCA) zkoumá potenciální dopad výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu. Začleněním LCA do naší inovační práce můžeme identifikovat způsoby, jak snížit dopad našich produktů na životní prostředí a zlepšit naši uhlíkovou stopu. Díky poznatkům získaným z naší práce s LCA jsme od roku 2008 snížili uhlíkovou stopu našich výrobků o 11–33 % a jsme na cestě ke splnění nebo překročení našeho cíle 50 % do roku 2030.

Jak můžeme snížit naši uhlíkovou stopu v každé fázi životního cyklu výrobku?

Životní cyklus výrobku TENA má pět fází: suroviny, výroba, přeprava, použití a správa produktu po použití. Kromě použití mají všechny tyto fáze svůj podíl na celkové uhlíkové stopě výrobku. Zde se podíváme na to, co můžeme udělat, a co děláme, pro snížení emisí v každé této fázi. 

TENA-Sustainability-icon-raw-matericals-200x200.png

Suroviny: zodpovědné získávání zdrojů

 • Vybírejte suroviny s co nejnižším dopadem na životní prostředí 
 • Obnovitelná čerstvá buničina na bázi dřeva
 • Obnovitelné plasty z rostlinných surovin 
 • Recyklované materiály + současné materiály s co nejlepším environmentálním profilem
TENA-Sustainability-icon-windcraft-200x200.png

Výroba: účinnější z hlediska využívání zdrojů

 • Omezte objem odpadu 
 • Rozšiřte využívání obnovitelné elektřiny 
TENA-Sustainability-icon-transport-200x200.png

Přeprava: lepší logistika

 • Optimalizujte balení a náklad pro omezení vlivu distribuce 
 • Hledejte možnosti přepravy s menším dopadem na životní prostředí 
TENA-Sustainability-icon-recycling-200x200.png

Správa po použití: podpora cirkulární ekonomiky

 • Produkty, které se po splnění účelu spálí, mohou přinést energii  
 • Prozkoumejte možnosti recyklace
 •  

Nová úroveň transparentnosti

Od roku 2017 lze uhlíkovou stopu většiny výrobků TENA najít na webové stránce EPD International ve formě Environmentálních prohlášení o produktu (EPD). Pro lepší představu o tom, co obecně naše výrobky obsahují, uvádíme rozpis hlavních prvků a jejich složek.
TENA-Sustainability-product-layers-500x250.jpg

Jádro produktu

Jádro je prostřední část produktu, kde dochází k absorpci a uzamčení moči. Skládá se ze tří částí.
 
Povrchový materiál
Tato část produktu, známá také jako vrchní vrstva, udržuje díky absorpci tekutiny pokožku v suchu a pohodlí. Skládá se z vláknitého materiálu vyrobeného z polypropylenu, polyethylenu polyesteru a viskózy.
 
Sběrná vrstva
Tato vrstva odvádí tekutinu od pokožky do absorpčního jádra výrobku. V něm je tekutina následně uzamčena. K výrobě se používají dřevní nebo polyesterová vlákna.
 
Absorpční jádro
Toto je vnitřní vrstva, kterou tvoří papírová buničina, někdy v kombinaci se superabsorbenty a/nebo jinými materiály na bázi papíru. Tato vrstva v sobě zachycuje a ukládá moč a udržuje uživatele v suchu.
TENA-Sustainability-product-chassis-500x250.jpg

Tělo výrobku

Jedná se o kostru produktu, která má držet jádro pohromadě a zajistit, aby výrobek uživateli dobře seděl. Tělo výrobku tvoří dvě části.
 
Zadní strana
Voděodolná vnější vrstva vyrobená z polyethylenu nebo někdy z vláknitého materiálu. Jejím účelem je zabránit proniknutí tekutin na oděv uživatele.
 
Přizpůsobení a pohodlí
Materiály sloužící k upevnění a elastické materiály vyrobené z polymerů udržují pomůcku na místě.  
TENA-Sustainability-black-pad-in-underwear-500x250.jpg

Další materiály

Jak v jádru, tak v těle produktu se používá jen malé množství lepidel a některé výrobky obsahují potisk nebo jsou parfemované.
 
Lepidlo
Lepidlo se skládá z různých polymerů a syntetických pryskyřic
 
Vůně
Je tvořená parfémem
 
Potisk
K potisku se používá netoxický inkoust
TENA-Sustainability-discreet-pack-product-500x250.jpg

Obal

Ochranný papír
Chrání lepicí proužek na výrobku před použitím. Je vyroben z papíru potaženého silikonem. 
 
Jednotlivé balení 
Některé výrobky jsou baleny do polyetylenové fólie, která je někdy navíc opatřena silikonovou vrstvou. Jednotlivé balení chrání výrobek, abyste jej s sebou mohli nosit bez jeho zašpinění.
 
Vnější obal výrobku
Skládá se z polyethylenového sáčku nebo krabičky a chrání produkt. Jedná se o balení, která vidíte na regálech v obchodech. 

SLOVNÍČEK

Obnovitelná buničina
Buničina vyrobená z dřevních vláken pocházejících z odpovědně spravovaných lesů. Buničina se používá v našich vložkách.
 
Vláknitý materiál (netkaný)
Tenký materiál připomínající textilii. Tento termín se používá v textilním průmyslu pro materiály, které nejsou ani tkané ani pletené, jako je plsť.
Polymery 
Velké řetězce molekul, které mohou být buď přírodní, nebo syntetické. Z polymerů jsou tvořeny například plasty, ale také vaše DNA.
 
Polypropylen/polyetylen/polyester
Některé z nejznámějších typů plastů na světě. Používají se v široké škále běžných výrobků, od spodního prádla po přikrývky.
Superabsorpční polymer (SAP) 
Používá se pro jeho schopnost zadržovat vlhkost. Běžně se používá ve vložkách, dětských plenách a obkladech.
 
Syntetická pryskyřice
Viskózní kapalina, která rychle tvrdne, což je ideální pro spojování materiálů dohromady.