Náš příběh odpovědnosti

TENA vždy přikládala velký význam ochraně lidí. A jak celosvětové povědomí o klimatické krizi v průběhu let nabývalo na síle, drželi jsme krok. Postupně jsme se zlepšovali a učili. Inovovali jsme nové způsoby ochrany nejen lidí, ale i planety. 
 
Zde je několik přelomových momentů na této cestě.
Větrná turbína při západu slunce se solárními panely v popředí.

2020

TENA přechází ve všech evropských továrnách na obnovitelnou elektřinu

TENA se zavázala snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu svých produktů a služeb. Jedním z kroků, který nás může přiblížit tomuto cíli je, že v našich továrnách přejdeme na elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako jsou např. voda, vítr nebo slunce. Elektřinu v našich továrnách nakupujeme od třetích stran a je certifikovná se zárukami původu. Tyto certifikáty nevytváříme my, ale vydávají je externí instituce, jako je Evropský systém certifikace v oblasti elektrické energie (EECS), aby byla zajištěna jejich důvěryhodnost. Podporujeme tak rozvoj obnovitelné elektřiny na všech trzích.
Logo ekologické značky Nordic Swan na pozadí zelených stromů

2019

Výrobky TENA splňují požadavky pro udělení ekologické značky Nordic Swan

Nordic Swan je jednou z nejpřísnějších ekologických značek na světě. Hodnotí dopad produktů na životní prostředí v klíčových fázích jejich životního cyklu. Toto ikonické logo, které se nyní objevuje na vybraných výrobcích TENA, vám dává jistotu, že jste se rozhodli pro výrobek, který na planetě zanechá lepší stopu.
Výrobky TENA putují ve výrobním zařízení po dopravním pásu.

2019

Náročný nový cíl pro udržitelné obaly

Zavázali jsme se, že naše obaly budou 100% recyklovatelné a budou obsahovat 85 % obnovitelných a recyklovaných složek. A k tomuto cíli se dostáváme rychle. Na konci roku 2019 činilo kombinované množství obnovitelných a recyklovaných složek obsažených v obalech napříč všemi značkami společnosti Essity 68 %.
Logo Science Based Targets

2018:

Závazek k čistějšímu životnímu prostředí: ambiciózní cíle pro snížení dopadu na klima.

Naše nové cíle, snížit emise skleníkových plynů o 25 % u energie a elektřiny ve výrobě a 18 % u klíčových surovin, přepravy a odpadů, byly v roce 2018 schváleny iniciativou Science Based Targets. Znamená to, že náš závazek vůči klimatu podporuje Pařížskou dohodu. 
Tři děti na pláži píšou zprávu a dělají otisky rukou uvnitř srdce, které nakreslily do písku.

2018:

Závazek k akci: naše platformy pro aktivaci udržitelnosti

S ohledem na to, jak hluboce je v našem podnikání zakořeněná otázka udržitelnosti, stavíme svou budoucnost na třech nových pilířích: Well-being spočívá v péči a odvaze, v odvážném jednání v sociálních otázkách, které se ostatní bojí hájit; More from less znamená vytvářet větší hodnotu s využitím menšího množství zdrojů; a Circularity spočívá v inovování produktů vyráběných z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů a hledání řešení pro jejich opětovné využití a recyklaci.
Sluneční paprsky pronikají přes vysoké borovice a vytvářejí na zemi v tmavém lese osvětlené plochy. Na obrázku je uvedeno logo EPD.

2017:

Zcela nová úroveň transparentnosti u výrobků TENA

Prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí (Environmental Product Declaration, EPD) je nezávislé ověření, které uvádí environmentální informace o produktu na základě jeho kompletního životního cyklu. Splněním požadavků této normy získává TENA pevný základ pro tvrzení o ekologických vlastnostech svých výrobků. 
Šest barevných polí v mřížce, každé s ikonou a textem v bílé barvě, uvádějící cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje 3, 5, 6, 12, 13 a 15.

(2016)

Odvážné plány pro globální akci: závazek k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj jsou plánem pro řešení nejnaléhavějších globálních problémů. Termíny jsou stanoveny na rok 2030. Rozhodli jsme se soustředit primárně na ty cíle, kde máme značné odborné znalosti a kde můžeme skutečně uplatnit svůj vliv. Práce na plnění těchto cílů udělá ze světa lepší místo k životu.
Dvě usmívající se ženy ve výrobním závodě TENA zkoumají absorpční pomůcku.

(2016)

Snížení odpadu z výroby – stanovení nových ambiciózních cílů

Na cestě ke konečnému cíli nulového odpadu ve výrobě jsme si stanovili konkrétní cíl: do roku 2030 budou všechna výrobní zařízení Essity vyrábět z veškerého vzniklého odpadu užitečné materiály nebo energii. 
Síť senzorových obvodů na absorpční ploše bílého ochranného spodního prádla se sbíhá nahoru do malé obdélníkové krabičky s nápisem TENA.

2013

Zavedení TENA Identifi™ – více znalostí, lepší výsledky, nižší uhlíková stopa

Pro profesionální pečovatele je důležité porozumět individuálním potřebám. TENA Identifi je nová technologie, která u klienta zaznamenává únik moči a umožňuje tak pečovatelům přijmout opatření na základě podrobných znalostí vzorců úniků a množství moči. Kromě snížení úniků u klientů o 62 %1 pomáhá tato technologie omezit výměnu inkontinenčních pomůcek o 4 %1 a množství odpadu o 56 kg na jednoho klienta za rok2.
 
 
 
1) Výsledky z 210 monitorovacích zpráv o TENA Identifi™ v Dánsku, které sledovaly stav před a po použití TENA Identifi™. Monitorovací zprávy byly vypracovány v období od června 2013 do června 2015.
2) Výsledky vycházející z průzkumu u 207 uživatelů ve 25 obcích Švédska; březen 2017 
Sedm párů nohou tvoří kruh ve vysoké zelené trávě.

2011:

Naše nové cíle v oblasti inovací: Lidé a příroda

Nejméně 33 % nových inovací nyní přinese sociální a/nebo environmentální zlepšení. Pro nové inovace budeme hodnotit celý životní cyklus a zlepšíme tak efektivitu zdrojů a snížíme dopad na životní prostředí. 
Pečovatelka pomáhá starší ženě s chodítkem.

2011

Zavedení TENA Solutions: partnerství pro vyšší kvalitu péče a nižší uhlíkovou stopu

TENA Solutions představuje strukturovaný způsob, jak zlepšit ve spolupráci s pečovatelskými domy kvalitu života jejich klientů, která zanechává lepší stopu na životním prostředí. Pečovatelské domy, které zavádějí TENA Solutions, zjišťují, že čas věnovaný úkolům souvisejícím s inkontinencí se snížil v průměru o 44 %* a objem odpadu o 31 %*.
 
 
 
* Průměrné výsledky z případových studií TENA Solutions provedených v počtu 85–181 na celém světě, zejména v Evropě, ale také v USA, v Kanadě a v Číně. Výsledky se liší podle zemí i v jednotlivých pečovatelských domech. 2011–2013 
Řada stop na pláži jdoucích do dálky.

2008

Náročný nový cíl CO2: snížit v Evropě uhlíkovou stopu výrobků TENA o 50 %

Aktualizace: od stanovení tohoto cíle se nám podařilo snížit uhlíkovou stopu pro naše vložky a kalhotky o 11–33 % a jsme na cestě k dosažení nebo překročení našeho cíle 50 % v Evropě do roku 2030.
Propagační produktová ilustrace z 80. let představující inkontinenční pomůcky Tenaform a Tenette.

1983

Registrace značky TENA – začíná se psát nová kapitola úžasného příběhu

Značka TENA byla zaregistrována v roce 1983 a stejně jako naše výrobky se postupem času vyvíjela. V průběhu let jsme naslouchali, inovovali a propagovali nové produkty. Od našich skromných začátků jsme se stali přední světovou značkou, která vyrábí a prodává pomůcky pro inkontinenci a které důvěřují miliony lidí na celém světě.
Dva vědci v bílých pláštích konzultují v laboratoři své poznatky.

70. léta

Bezpečnost výrobků – u nás od samého počátku

Bezpečnost výrobků je pro značku TENA od jejího založení ústředním tématem. Všechny výrobky TENA procházejí důslednými bezpečnostními kontrolami a lze je bezpečně používat pro zamýšlené účely. Obsahují běžné materiály, které miliony lidí na celém světě řadu let používají v mnoha absorpčních hygienických pomůckách.
Tištěná reklama ze 60. let ukazuje modelku, která má na sobě jednorázové inkontinenční kalhotky.

60. léta

Začněme od začátku: překonávání tabu, zlepšování kvality života

Naše počátky sahají na začátek šedesátých let, kdy jsme (jako švédská společnost, tehdy pod názvem Mölnlycke) vyvinuli první jednorázové pleny a spodní kalhotky pro pacienty s inkontinencí. Byli jsme první, kdo otevřeně inzeroval pomůcky pro inkontinenci a zvyšoval povědomí o tomto běžném stavu a podporoval jeho přijímání.