Uhlíková stopa: proč je důležitá pro značku TENA i pro vás

Pojďme se podívat na to, co víme. Víme, že planeta se kvůli skleníkovým plynům, které my lidé vypouštíme do atmosféry, otepluje. Víme, že tyto emise musíme dramaticky a rychle snížit, abychom se vyhnuli těm nejhorším dopadům změny klimatu. A víme, že rozsah této výzvy bude vyžadovat bezprecedentní spolupráci všech součástí společnosti.

Bosé nohy skupiny lidí v kruhu na písečné pláži
Všichni musíme převzít odpovědnost za naše vlastní emise. V TENA tuto výzvu vítáme. Pokud chcete být součástí řešení, pomůže vám, když budete vědět, jak moc jste součástí problému. A je tu mnohem více problémů než jen benzín v našich autech a energie v našich prodejnách. 
 
Zde přichází na řadu myšlenka uhlíkové stopy. Naše emise uhlíku zanechávají na planetě svůj otisk, stejně jako noha nechává otisk na zemi. Je to praktické měření celkového dopadu, který má člověk, výrobek nebo organizace na klima. 
Pracovník ve výrobním závodě TENA zavírá balík

Co do uhlíkové stopy zahrnujeme a jak se to všechno načítá

Vaše uhlíková stopa je v zásadě součtem všech emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších emisí skleníkových plynů způsobených vašimi aktivitami po celý rok. Ano, jsou to emise ze všech cest, které jste podnikli, a veškerá spotřebovaná elektřina. Jsou to ale také emise, které byly použity na výrobu všech produktů, které jste konzumovali, a všech služeb, které jste si zakoupili. 
 
Je tomu tak i u našich produktů. Životní cyklus výrobku TENA začíná těžbou přírodních zdrojů a výrobou surovin. Ve fázi výroby pak dáme dohromady všechny materiály. Poté se výrobek dopraví k uživateli a nakonec, když poslouží svému účelu, jej uživatel zlikviduje. Každá z těchto fází zahrnuje využití energie, dopravu a nakládání s odpady. Abychom tedy získali skutečnou uhlíkovou stopu našich výrobků, musíme brát v úvahu všechny tyto fáze.
Stopy v písku na pláži u moře

Co to znamená pro každého z nás a proč v to TENA věří

V roce 2017 činila v Británii průměrná uhlíková stopa na člověka 7,7 tuny1. Ve skutečnosti to znamená, že každý člověk v Británii byl s ohledem na své aktivity v daném roce odpovědný za ekvivalent 7,7 tun emisí uhlíku. Totéž platí pro značku TENA. Odpovědnost za emise v každé fázi životního cyklu našich výrobků leží na nás.
 
Zaměření na snížení naší uhlíkové stopy je správná cesta vpřed a pro značku TENA je to cesta nejdůležitější. Ve skutečnosti ji považujeme za příležitost. Když se podíváme na emise v každém aspektu našeho provozu a v každé fázi životního cyklu našich produktů, musíme znásobit kroky, které můžeme podniknout. Všechno jsou to malé kroky, které nás dostanou tam, kam je třeba jít.
 
 
 
1) Eurostat, emise skleníkových plynů na hlavu. Čerpáno z https://ec.europa.eu/eurostat/
Detail staré váhy

„Počkejte, myslel jsem, že CO2 je plyn. Jak může plyn něco vážit?“

Ve skutečnosti má nějakou hmotnost každá látka. Ani balón hélia není bez hmotnosti. Vznáší se, protože váží méně než okolní vzduch, stejně jako kmen pluje po vodě, protože váží méně než voda kolem. Faktem je, že nad našimi hlavami je stále obrovská atmosférická hmotnost. Jen ji prostě nevnímáme, stejně jako ryba žijící hluboko v oceánu nevnímá hmotnost vody nad hlavou. 
 
Pro znázornění jedné tuny čistého CO2 v plynné formě 2 si představte balón, který má 10 metrů na šířku a na výšku. Teď si jich představte 7 nebo 8 vedle sebe a přiblížíte se k množství, které vyprodukuje průměrný Brit každý rok. Celý tento objem se rozloží přibližně na 21 kilogramů denně, tedy množství, které by naplnilo balón o průměru 2,8 metru.
 
 
 
2) při pokojové teplotě
Dva lidé běží na dráze, přes snímek jdou zelené stopy

Je toho třeba udělat opravdu hodně, ale společně to zvládneme

Abychom se vyhnuli těm nejhorším dopadům klimatických změn, musíme do roku 2050 snížit roční uhlíkovou stopu každého člověka na Zemi na méně než 2 tuny3. To je na každého méně než 5,5 kg denně. Pro některé země to samozřejmě představuje větší problém než pro jiné, protože ne všechny země mají dnes uhlíkovou stopu stejnou. Je však jasné, že změny musíme udělat všichni.
 
Je také jasné, že i když přijde na naši uhlíkovou stopu, jsme v tom společně. Pokud používáte produkty TENA, za část vaší uhlíkové stopy neseme odpovědnost také my. Takže, když budeme my dělat věci lépe, budete je dělat lépe i vy. 
 
Tak se dostaneme k našemu cíli. Snižování naší vlastní stopy, i té vaší, krok za krokem.
 
 
 
3) Švédská agentura pro ochranu životního prostředí, Jak mohu snížit svou uhlíkovou stopu. Čerpáno z https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Zelené potraviny v síťovce částečně zobrazené na bílém mramorovém stole

Všichni musíme provést změny. A někteří z nás jich musí udělat více.

Bude nezbytné provést skutečné změny životního stylu a vzorců spotřeby4. Existují účinná opatření, která můžeme jako jednotlivci přijmout, abychom snížili naši uhlíkovou stopu. Patří mezi ně omezování cestování automobily, které spalují fosilní paliva, používání inteligentních obytných prostor, přechod na obnovitelnou elektřinu, nahrazování mléčných výrobků a červeného masa, pokud to je možné, a výběr udržitelnějších produktů. 
 
A současně by někteří z nás měli nést větší odpovědnost. Vlády, instituce a společnosti, jako je ta naše, musí zabrat více. My v TENA máme pocit, že máme dobrý důvod k naději. Pokud spojíme síly, můžeme toho za 30 let zvládnout spoustu. 
 
 
 
4) Podle zprávy IPCC 2014
Balíček vložek TENA Lady Slim na modrém pozadí se zelenými stopami po pravé straně

Velikost uhlíkové stopy našich výrobků dnes

Od roku 2008 podnikáme kroky ke snížení uhlíkové stopy na polovinu do roku 2030. A zatím se držíme plánu. Aby byl náš pokrok co nejtransparentnější, zveřejňujeme uhlíkovou stopu produktů TENA v tzv. Environmentálních prohlášeních o produktu (EPD). Jedná se o nezávislá ověření, která ukazují environmentální informace o výrobku na základě celého životního cyklu. 
 
Například EPD pro naše vložky TENA Lady Slim Normal ukazuje, že jedna vložka má v současné době uhlíkovou stopu 39 g. Během celého dne se spotřebují v průměru 4 vložky, takže to je 156 g za den.