Ekonomická zodpovědnost

Náš závazek udržitelnosti sahá až za životní prostředí. V komunitách, ve kterých se pohybujeme, hrajeme důležitou roli v oblastech zaměstnanosti a investic.

Jsme pyšní na to, že vytváříme bezpečné, férové a inspirující pracovní prostředí. Abychom zajistili, že budeme jako společnost fungovat podle našich klíčových hodnot „Respekt, výjimečnost a zodpovědnost“, vytvořili jsme Kodex chování, který obsahuje směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti, lidských práv, etiky businessu, zaměstnaneckých vztahů a zapojení společnosti.