Ekologická zodpovědnost

Ekologicky zaměřené činnosti představují náš trvalý závazek vyvíjet výrobky a služby, které zlepšují kvalitu každodenního života, přičemž omezují dopady naší činnosti na životní prostředí na minimum.

Od roku 1990 intenzivně pracuje společnost SCA na měření a snižování celkových dopadů našich výrobků na životní prostředí za pomoci procesu známého jako Hodnocení životního cyklu (LCA).

Hodnocení životního cyklu sleduje každý krok výroby značky TENA surovinami počínaje a likvidací konče. To nám umožňuje vypočítat uhlíkovou stopu výrobku. Uhlíková stopa je součtem všech skleníkových plynů, které se uvolňují během životního cyklu. Tato informace nám umožňuje učinit ta nejlepší rozhodnutí z hlediska životního prostředí. Další informace o jednotlivých stádiích životního cyklu výrobků TENA se můžete dozvědět na dalších stránkách.

V tomto směru se nám už podařilo dosáhnout významného pokroku. V Evropě jsme mezi rokem 2008 a červencem 2009 snížili uhlíkovou stopu výrobků TENA v rozmezí 3 až 17%. Například výrobek TENA Flex snížil svou uhlíkovou stopu o 17%, a TENA Lady o 11%. (ověřeno třetí stranou IVL, Swedish Environmental Research Institute - Švédský institut pro výzkum životního prostředí).

V rámci zajištění dalšího pokroku jsme si stanovili další náročné cíle. Dali jsme si za cíl dále snížit naši uhlíkovou stopu za pomoci následujících bodů:

  • Vývoj udržitelných řešení cestou neustálého zlepšování designu našich výrobků a efektivnější používání materiálů.
  • Suroviny, které používáme, budou pocházet pouze ze zodpovědných zdrojů.
  • Snížení objemu odpadů z výrobků a jejich balení po použití.
  • Snížení emisí uhlíku z fosilních paliv a z nakoupené elektrické energie a tepla o 20% v rozmezí let 2005 a 2020.
  • Neustálé snižování množství odpadu v našich továrnách.
  • Spolupráce s našimi dodavateli s cílem snížit emise uhlíku napříč celým dodavatelským řetězcem.

Přejít na první krok