Našich 5 pilířů ochrany

Seznamte se s lidmi, kteří zajišťují vaši bezpečnost.

Svou práci děláme s nadšením a záleží nám na tom, abychom vyráběli produkty, které podporují zdraví a pohodu pro každého – včetně našich blízkých. Bezpečnost výrobků pro nás není jen důležitá, je pro nás osobně důležitá.

Marie – portrétní fotografie

Seznamte se s Marií

1. Dodavatelé

Naše těla si zaslouží jen to nejlepší, proto máme pro naše výrobky nastavené vysoké standardy. Marie nám pomáhá najít spolehlivé a udržitelné dodavatele z celého světa. Stará se o to, abychom používali pouze materiály od dodavatelů, kteří používají etické výrobní postupy v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti a kvality. 
 
Nespoléháme se jen na to, co nám o sobě dodavatelé řeknou – požadujeme od nich podrobné informace, takže víme přesně, jaké materiály a postupy používají. A ujišťujeme se, zda splňují náš Globální standard pro dodavatele společnosti Essity – pokud tomu tak není, pak si od nás vyslechnou „děkujeme, nemáme zájem“. 
Gabriela – portrétní fotografie

Seznamte se s Gabrielou

2. Materiály

K výrobě našich produktů používáme pouze kvalitní materiály a každý materiál v každém výrobku pravidelně a důkladně kontrolujeme. 
 
Gabriela je jedním z našich odborníků v oblasti bezpečnosti výrobků a regulačních záležitostí. Důkladně sleduje materiály a složení našich výrobků a jejímu pohledu nic neunikne. Aby určitý materiál dostal od našeho ostražitého týmu palec nahoru, musí: 
 
  • být přesně tím správným materiálem pro účel, pro který se bude výrobek používat, pro typ osoby, která ho bude používat, a na dobu, po kterou se bude používat; 
  • obsahovat chemické látky pouze v bezpečných koncentracích v souladu s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky; 
  • projít našimi postupy důkladného testování, které jdou nad rámec zákonných požadavků. 
 
Každý materiál a každý výrobek musí samozřejmě splňovat také všechna regulační pravidla a stávající zákony. 

K výrobě našich produktů používáme pouze kvalitní materiály a každý materiál v každém výrobku pravidelně a důkladně kontrolujeme.

Materiály

Petr – portrétní fotografie

Seznamte se s Petrem

3. Testování

Petr je jedním z našich odborníků na bezpečnost výrobků. Naše výrobky testuje na maximum, aby se ujistil, že jsou skutečně bezpečné. Testování každého materiálu nebo výrobku jde u nás obvykle nad rámec toho, co vyžadují zákony nebo směrnice. Náš program testování může zahrnovat například:  
 
  • analýzu stop nežádoucích chemikálií až na extrémně nízkou úroveň; 
  • kontrolu buněčné kultury, zda materiál není toxický; 
  • dermatologické testy a/nebo spotřebitelské testy snášenlivosti s pokožkou (nechceme se chlubit, ale jsme také spoluiniciátorem programu EDANA Stewardship Program, který klade zvýšené požadavky na absorpční hygienické výrobky).
Jan – portrétní fotografie

Seznamte se s Janem

4. Výroba

Máme vysoké standardy. Náš bezproblémový výrobní proces nám umožňuje vyrábět konzistentně kvalitní produkty, které splňují klíčové požadavky kladené na naši „velkou pětku“. Těmito požadavky jsou kvalita, zdraví a bezpečnost, hygiena a životní prostředí.  
 
Jan pomáhá dohlížet na výrobu našich produktů a zajišťuje dodržování přísných pravidel při výrobě: 
 
  • používají se pouze materiály a složky schválené pro bezpečnost výrobku; 
  • používáme systém kontroly kvality, abychom měli jistotu, že všechny naše výrobky budou přesně takové, jaké chceme. Kontrolou procházejí dokonce i čisticí prostředky, které používáme v našich výrobních závodech; 
  • naše výrobní procesy jsou plně kontrolované, aby bylo jisté, že vše funguje správně od začátku až do konce; 
  • máme certifikáty od třetích stran. Řídíme se zásadami Správné výrobní praxe (SVP), nebo používáme další opatření k řízení rizik v různých produktových oblastech, jako jsou kosmetické přípravky, výrobky přicházející do styku s potravinami nebo zdravotnické prostředky. 

Náš bezproblémový výrobní proces nám umožňuje vyrábět konzistentně kvalitní produkty, které splňují klíčové požadavky kladené na naši „velkou pětku“. Těmito požadavky jsou kvalita, zdraví, bezpečnost, hygiena a životní prostředí.

Výroba

Jana – portrétní fotografie

Seznamte se s Janou

5. Stálý kontakt se spotřebitelem

Je pro nás důležité, aby naše výrobky mohl používat každý. Proto jsme vždy připraveni poslouchat, co o našich výrobcích říkáte – dobrého i špatného. Každá stížnost nebo názor jsou pro nás důležité. 
 
Jana ví, jak důležitá je péče a pozornost. Pomáhá sledovat naše výrobky, abychom měli jistotu, že zůstanou bezpečné i po opuštění výrobního závodu. Když obdržíme stížnost, ihned ji vyřídí, abychom mohli najít ten nejlepší způsob, jak vše napravit. Pokud je stížnost závažná, do 48 hodin se sejde tým odborníků na bezpečnost výrobků a odborníků z oblasti zdravotnictví, aby problém vyřešili. A v případě, že – a to se stává velmi vzácně – má výrobek bezpečnostní chybu, oznámíme to příslušným orgánům a poté naplánujeme a realizujeme jeho stažení z trhu. Během celého procesu vás o všem pravidelně informujeme. 

Muži

Pro muže, u kterých dochází k úniku moči

Muž s přilbou, zpocený z jízdy na kole.