LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Od 1.1.2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Hlavní změny zákona související s inkontinenčními zdravotnickými prostředky (dále jen „ZP“)


 • Nově mají možnost zdravotní sestry předepisovat zdravotnické prostředky na poukaz
  • tato změna se týká zdravotních sester v lékařských oborech a sester v domácí péči
  • zdravotní sestry předepisují na účet lékaře
 
 • Nově byla zavedena spoluúčast u III. stupně inkontinence ve výši 2%
  • nový limit včetně spoluúčasti se zvyšuje z původních 1699,70 Kč na 1734,38 Kč
  • o aktuální úhradové limity vč. spoluúčasti najdete tabulce zde.
 

S účinností od 1.5.2022 je možné předepisovat všechny ZP na elektronický poukaz (kromě IVD glukometrické použky apod). Tato změna byla přijata novelou zákona o zdravotnických prostředcích č. 89/2021 Sb.

  • princip dobrovolnosti jak pro předepisující lékaře, sestry, tak pro výdejce
  • bez výjimek ponechána možnost vystavení listinného poukazu bez sankcí
  • zachování stávajících přístupových údajů pro lékaře i farmaceuty
  • dostupná webová aplikace SÚKL pro jednorázový výdej bez softwarového řešení
  • vzniklo Centrální úložiště elektronických poukazů
  • způsoby předávání ePoukazu
   • papírová průvodka
   • sms
   • e-mail
   • IT aplikace v mobilním telefonu / tabletu

TENA_2000x1000_COLUMN_HILFIGER_TPW_PHARMACY.jpg