Tato stránka používá soubory cookie. · Co jsou to soubory cookie? Souhlasím

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj naší planety byly stanoveny v roce 2016 s jasnou vizí až do roku 2030. V TENA jsme porovnali naše aktivity se šesti těmito cíly a stanovili jsme si vlastní cíle v oblasti udržitelného rozvoje zaměřené na: Kvalitu života, více za méně a oběhové hospodářství.

Zavázali jsme se podporovat dosažení těchto cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím našich obchodních činností a odborných znalostí. To umožňuje společnosti Essity podílet se na vytváření lepšího světa. Plnění těchto cílů dosáhneme vytvořením efektivní spolupráce s partnery, kteří mají podobné výzvy i příležitosti.
 
Věříme, že aktivity zaměřené na dosahování těchto cílů změní svět k lepšímu a zároveň vytvoří výborné obchodní příležitosti pro společnosti na celém světě v oblasti zdraví, hygieny a hygienických opatření, v nichž jsou naše odborné znalosti na vysoké úrovni.
Hlavní cíle pro udržitelný rozvoj jsou:
3. Zdraví a kvalita života
5. Rovnost pohlaví
6. Voda a sanitární opatření
12. Odpovědná spotřeba a výroba
13. Klimatická opatření
15. Život na zemi

Zdraví a kvalita života

Zdraví a kvalita života

Každý den umožňujeme stále více lidem žít plnohodnotnější život tím, že jim poskytujeme přístup k udržitelným řešením prostřednictvím vzdělávání v oblasti hygieny a zdraví.
 
Přečtěte si více o tom, jak na tom pracujeme:

Rovnost pohlaví

Bouráme tabu při tématech, jako je menstruace a inkontinence. Umožňujeme plnohodnotný společenský život těm, kterých se to týká. Ať už jde o ženy, dívky, muže nebo příbuzné poskytující péči blízké osobě.
 
Přečtěte si více o tom, jak na tom pracujeme:

Rovnost pohlaví

Čistá voda a sanitární opatření

Čistá voda a sanitární opatření

Zlepšujeme přístup k udržitelným hygienickým řešením tam, kde jsou zapotřebí. Snažíme se o dosahování efektivního hospodaření s vodou během celého životního cyklu produktu.
 
Přečtěte si více o tom, jak na tom pracujeme:

Odpovědná spotřeba a výroba

Přispíváme k udržitelné a oběhové společnosti. Zajišťujeme efektivní využívání zdrojů a design produktů a služeb s perspektivou celoživotního cyklu. Chceme neustále zlepšovat profil udržitelnosti našich inovací a v našich produktech používat bezpečné a environmentální a společensky spolehlivé materiály.
 
Přečtěte si více o tom, jak na tom pracujeme:

Odpovědná spotřeba

Klimatická opatření

Klimatická opatření

Zaměřujeme se na snižování emisí uhlíku během celého životního cyklu produktů, od odpovědné správy lesů přes šetření energií u našich dodavatelů i v továrnách Essity až po produkty, které dodáváme našim spotřebitelům a zákazníkům.
 
Přečtěte si více o tom, jak na tom pracujeme:

Život na zemi

Odpovědně využíváme vlákna a ostatní materiály z udržitelných a obnovitelných zdrojů. Společnost Essity se zavázala k odpovědné správě lesů a k zachovávání jejich biodiverzity.
 
Přečtěte si více o tom, jak na tom pracujeme:

Život na zemi

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj (nazývané také Program pro udržitelný rozvoj 2030) představují plán opatření pro lidi, planetu a prosperitu. Je jich celkem 17 a každý z nich se zaměřuje na několik úkolů, které se postupně plní. Dané cíle a úkoly mají podporovat opatření prováděné do roku 2030 v oblastech, které jsou pro lidstvo a planetu klíčové.
 
Cíle pro udržitelný rozvoj přijala OSN v roce 2015.
 
Další informace o cílech OSN pro udržitelný rozvoj si můžete přečíst zde:
https://sustainabledevelopment.un.org