Užitečné odkazy

Užitečné odkazy, které vám mohou pomoci

Existuje řada organizací, které mají rozsáhlé zkušenosti s podporou lidí, jako jste vy. Chápou potřeby pečovatelů. Mohou vám i osobě, o kterou se staráte, usnadnit život. 
 
Níže najdete odkazy na ty nejoblíbenější:
 

INKO-GNITO | www.inko-gnito.cz
Sdružení INKO-GNITO, které je tu nejen pro pacienty s únikem moči, ale také pro jejich rodinné příslušníky a všechny, kdo o osoby s inkontinencí pečují.

Incoforum | www.incoforum.cz 
Mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moči. V panelu odborníků jsou zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie.

Koalice pro zdraví www.koaliceprozdravi.cz
Volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem:"ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR". Cílem je vytvořit platformu pro pozitivní dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání řešení jejich problémů a pomoc při jejich realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba organizacím.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz
Největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Nezávislý spolek právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků www.czechmed.cz
CzechMed nabízí svým členům možnost vzájemné komunikace a výměny zkušeností při plném respektování pravidel svobodné hospodářské soutěže.

Česká urologická společnost www.cus.cz
Hlavním cílem České urologické společnosti je snižování výskytu urologických onemocnění, zlepšení jejich diagnostiky a léčebných výsledků.

Sdružení praktických lékařů České Republiky www.splcr.cz
SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v České republice.

Česká gerontologická a geriatrická společnost www.cggs.cz
Cílem geriatrie je optimalizace zdravotního a funkčního stavu seniorů, zvláště snižování chronické disability, komprese nemocnosti v pokročilém stáří.

Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz

obecná zdravotní pojišťovna www.vzp.cz

Ministerstvo zdravotnicví České republiky  | www.mzcr.cz