Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

Jak začít

Mladá žena zdraví starší ženu – vydejte se na svou cestu pečovatele

Vydejte se na svou cestu pečovatele

Když se stanete pečovatelem/kou, váš život se změní. Vaše nová situace a výzvy, kterým budete čelit, jsou zcela unikátní. Právě teď je třeba položit si důležité otázky. Odpovědi na ně vám pomohou připravit se na cestu, která je před vámi, a na překonání všech problémů.

10 důležitých otázek pro vás

Uvádíme zde několik návrhů kroků, které můžete podniknout. Pokud je to možné, projděte je s člověkem, o kterého se staráte. Pro vás oba je důležité, abyste byli s každým rozhodnutím spokojeni. Zde si stáhněte náš praktický kontrolní seznam (ve formátu PDF):
 
 1. Rozumíte dobře zdravotnímu stavu vaší blízké osoby a souvisejícím příznakům?
  Navrhované kroky: Pokud vám cokoli, co se týká jejího stavu, není jasné, konzultujte to s lékařem. Zeptejte se lékaře na diagnózu, zdravotní stav osoby, o kterou pečujete, a co můžete očekávat. Projděte s lékařem různé typy péče a vyberte ten nejlepší.

 2. Víte, kde jsou uloženy všechny důležité dokumenty a hesla?
  Navrhované kroky: Shromážděte všechny důležité soubory a dokumenty, o kterých si myslíte, že je budete potřebovat. Patří k nim bankovní účty, důchodové účty, bezpečnostní schránky, investice, závěti a fondy a všechny příslušné PINy nebo hesla. Všechny je uložte na jednom bezpečném místě.

 3. Ví vaše rodina a přátelé o tom, že pečujete o někoho blízkého?
  Navrhované kroky: Promluvte si s nimi o vaší roli pečovatele. Povězte jim o stavu vašeho blízkého. Promluvte si s nimi o problémech, s nimiž se potýkáte.
     
 4. Kdo vám může pomoci s úkoly souvisejícími s péčí?
  Navrhované kroky: Připravte si seznam všech úkolů, s nimiž potřebujete pomoci. Požádejte o pomoc členy rodiny a přátele. Připravte společně plán a podělte se o povinnosti. Najděte pečovatele působící ve vaší oblasti, kteří by vás mohli podpořit.

 5. Byl člověku, o kterého pečujete, diagnostikován zdravotní stav, který by mohl vyžadovat dodatečnou specializovanou péči?
  Navrhované kroky: Získejte od lékařů více informací. Vyhledejte místní nemocnice a kliniky, které poskytují specializovanou péči v souvislosti s diagnózou.

 6. Jaký typ zdravotního pojištění má váš blízký?
  Navrhované kroky: Zjistěte, zda je pojištěný, a pokud ano, co jeho pojištění zahrnuje. Dohledejte také dokumenty související s pojištěním a průkaz totožnosti. Prověřte jeho zdravotní pojištění. Vyhledejte si informace o pojištění dlouhodobé péče. Pokud váš blízký není pojištěn, zjistěte, na jaké zdravotní pojištění by měl ve svém regionu nárok.

 7. Dal váš blízký vám nebo někomu jinému „plnou moc“ (tj. právo spravovat finance)?
  Navrhované kroky: Najděte dokumenty vašeho blízkého. Zjistěte informace o plné moci. Pokud si nejste jistí, co dělat, proberte různé možnosti se svým blízkým.

 8. Je váš blízký v bezpečí, pokud jej necháte doma samotného?
  Navrhované kroky: Promluvte si se svým blízkým o tom, jak by si přál doma zvýšit bezpečnost a komfort. Zkontrolujte, jak bezpečná je jeho domácnost. Zjistěte, jaké změny jsou potřeba, aby byla domácnost 100% bezpečná a pohodlná, a změny prodiskutujte.

 9. Jaké má váš blízký přání a preference?
  Navrhované kroky: Pokud je to možné, zeptejte se svého blízkého, jaký typ péče by se mu líbil. Proberte s ním, jak můžete společně fungovat. Promluvte si s ním o tom, jak mu zajistíte to, co chce.

 10. Jakým způsobem budete pečovat sami o sebe?
  Navrhované kroky: Rozhodněte se, jak si najdete čas a energii sami pro sebe. Starejte se o své vlastní zdraví stejně jako o zdraví svých blízkých. Dobře jezte, dopřejte si dostatek spánku a cvičte, pokud máte chuť nebo cítíte potřebu. Zaměřte se na svou míru stresu a snažte se ji udržet pod kontrolou.