Péče o blízkého po operaci bývá náročná. Jak ji ustát?

Po úrazech i operacích našich blízkých na nás zůstává náročná péče. Jejich rekonvalescence a návrat do normálního života nemusí být vůbec lehká ani rychlá. Pokud pacient zůstává delší dobu, nebo je dokonce trvale imobilní, případně má jiné souběžné problémy, jež mu neumožňují samostatně si dojít na toaletu či ovládat vylučovací ústrojí, péče se o to více komplikuje. Vyžaduje naše znalosti správné péče i láskyplný přístup, protože bez něj to rozhodně nepůjde.

Nezapomeňte, že máte právo na placené volno na péči o blízkou osobu

Od roku 2018 máte možnost vzít si placené volno o délce až třech měsíců na péči o blízkou osobu. Může jít o manžela či manželku, registrovaného partnera i partnerku, o rodiče, tchýni či tchána, snachu, zetě, strýce, tetu, dokonce stačí, když žijete s pacientem ve stejné domácnosti. Ten, kdo odvádí nemocenské pojištění, bude po dobu této péče dostávat až 60 % základu svého příjmu. Navíc pečující osoby se mohou u pacienta střídat. Využít lze tuto možnost u vážných nemocí, po těžkých operacích, vážných úrazech i po mozkové příhodě.

S těžkými stavy kráčí ruku v ruce inkontinence. Běžná je i inkontinence po operaci

Inkontinence je při zmíněných vážných stavech i po těžkých operacích velice častá. Pokud je pacient imobilní, ale je schopen ovládat vylučování, je dle možností zapotřebí zajistit veškeré pomůcky, pomocí kterých si zvládne sám dojít na toaletu, dát vědět včas o své potřebě a být na toaletu odveden, nebo mu nabídnout pomůcky, jako je například toaletní a sprchová židle.

Pokud přesto hrozí v posteli nehody se stolicí a močí, jsou výbornou pomůckou ochranné pomůcky na lůžko. Ty zjednodušují péči, zajišťují ochranu lůžka před znečištěním, udržují pacienta v suchu i při nehodě a výrazně ulehčí pečující osobě.

TENA pomáhá rodinným pečovatelům o inkontinentní pacienty po operacích

Inkontinenční pomůcky TENA zcela zásadně zjednodušují péči o inkontinentní pacienty. Rekonvalescence po operaci inkontinence i po operacích způsobujících inkontinenci bývá mnohem jednodušší s využitím našich profesionálních pomůcek TENA. Najděte si ty správné inkontinenční pomůcky pro vaši péči o blízké.

Důležitá je hygiena a důstojnost

Pro inkontinentní pacienty jsou při péči velice důležité dvě věci. První je dostatečná hygiena. Udržovat v čistotě imobilního pacienta na lůžku, ale i těžce mobilního pacienta není vůbec snadné. Vhodné je využívat různé speciální vlhčené ubrousky, čisticí pěny a další pomůcky, které umožňují vykonávat hygienu přímo na lůžku. Pokožku je navíc nutné hydratovat i chránit. Často takto pečujeme o starší osoby, jejichž pokožka je velice citlivá. Nesprávná péče může vést ke vzniku dekubitálních vředů neboli k proleženinám. Jedná se o defekty kůže a struktur v podkoží v důsledku tření těla o podložku.

Vysoce absorpční kalhotky či plenkové kalhotky jsou pomůckou, díky které si pacienti zachovávají svoji důstojnost i v nejtěžších případech inkontinence. V komunikaci s příbuznými, o které se staráme, musíme být velice citliví. Pro pacienty bývá právě tato záležitost jejich nemoci tou nejhůře akceptovatelnou a uvádí je do rozpaků.

Nestyďte se hledat řešení, jak si zjednodušit péči

Péče o příbuzné po operaci je extrémně náročná po psychické i fyzické stránce. Najít řešení, jak si ji zjednodušit, třeba právě díky kvalitním inkontinenčním pomůckám, je rozhodně dobrou cestou. Péče se stává menší dřinou a více pak může být srdcovou záležitostí, kdy svým blízkým dáváme najevo lásku tím, že o ně pečujeme. Dobrá péče se neměří podle toho, jak moc se u ní nadřeme, ale jak dokážeme pacienta udržet v dobré fyzické kondici i v dobrém psychickém stavu. A to bez kvalitních inkontinenčních pomůcek není  v mnoha případech možné.