7 tipů, jak předcházet proleženinám

Lékařská věda dnes umí řešit mnohé zdravotní problémy, pořád však neumí předcházet a mnohdy ani úspěšně léčit zdánlivě tak banální problém, jakým jsou proleženiny. Z banality se dokáže vyklubat obrovský až život ohrožující problém. I když v domácí péči pečujeme o pacienta s největší pečlivostí, mohou se proleženiny nečekaně objevit. Je proto důležité vědět, jak jim předcházet a v optimálním případě se jejich vzniku vyvarovat.

Proleženiny, setkáme se i s názvem dekubity, vznikají zejména u dlouhodobě ležících pacientů, ale mohou se objevit třeba i u našich imobilních blízkých, kteří jsou připoutaní na invalidní vozík. Jde o chronické rány, které se podle lékařských pouček nezhojí ani v průběhu čtyř týdnů, a to při adekvátní léčebné péči.

Proleženiny vznikají v místech, kde dochází k intenzivnímu či dlouhodobému tlaku z venkovního prostředí na části těla. Dojde k uzavření drobných cév a ke špatnému zásobení tkání kyslíkem i dalšími živinami. Důsledkem je pak postupné odumření tkáně. Problém se projeví otevřenou ránou, do které se obvykle dostane infekce a nehojí se. Stav proleženin je ovlivněn i celkovým zdravotním stavem pacienta, ale též prostředím – tedy především teplotou a vlhkostí okolí.

Nejčastější místa vzniku proleženin

Obvykle jde o místa těla, která jsou vystouplá, kde dochází ke styku kůže a kosti, tedy části těla bez vrstvy podkožního tuku. U ležícího pacienta je nutné sledovat lopatky, křížovou oblast, boky, ale též hlavu, lokty a paty. Pacienti na vozíku mívají proleženiny na zádech – postižené bývají lopatky a oblast kolem obratlů, citlivé jsou křížová a sedací oblast, stehna, paty i chodidla. Těchto částí těla bychom si jako pečující osoby měly u pacientů v naší péči pravidelně všímat a už zčervenání místa okamžitě řešit vhodnými opatřeními.

Proleženiny: stupně proleženin jsou celkem čtyři

1. stupeň proleženin: Kůže je ohraničeně zarudlá, přetrvává i při delším tlaku prstem na dané místo. Důsledkem může být zvýšená teplota pacienta.

2. stupeň proleženin: Místo se stane extrémně bolestivým. Rána vypadá jako puchýř nebo je propadlá.

3. stupeň proleženin: Rána již téměř nebolí, kráter je však výraznější. Stav je pro pacienta již velice nebezpečným vzhledem k možnosti rozšíření infekce do celého organismu.

4. stupeň proleženin: Tato fáze již obvykle přerostla v zánět kloubů či kostí. Odumřelá tkáň zasáhla svaly i šlachy. Místo je černé, což je znakem odumřelé tkáně.

Za jak dlouho vzniknou proleženiny?

Proleženiny se rozlišují na chronické a akutní. Ty se mohou objevit již po 30 minutách působení tlaku na problematické místo. Vznik akutní proleženiny může způsobit například nadměrná vlhkost. Proto jsou u inkontinentních pacientů důležité funkční inkontinenční pomůcky, jaké vyrábíme pod značkou TENA. Rychlost vzniku chronických proleženin závisí na mnoha okolnostech – na stavu pacienta, vhodném prostředí (lůžku, vlhkosti), na hmotnosti a výživě pacienta apod.

Podle statistik postihují proleženiny více než 5 % ležících pacientů. Ve většině případů však lze proleženinám zabránit vhodnou prevencí. Je s ní však zapotřebí začít s předstihem.

Jak zabránit vzniku proleženin?

Léčba proleženin se odvíjí od jejich stupně. Druhý až čtvrtý stupeň již patří do péče odborníků. U prvního stupně však ještě pořád pomůže zavedení různých opatření. Když je provedeme s předstihem jako prevenci, problému je možné se vyhnout úplně.

Prevence proti proleženinám

1.     Pacienta se snažte přimět k pohybu nebo měňte pravidelně jeho polohu. Omezí se tím tlak na problematická místa, uvolní se cévy, do tkání se dostane kyslík.

2.     Pacient v naší péči by měl ležet na hladké a dobře prodyšné bezešvé podložce.

3.     Zamezte nechtěnému prokluzování pacienta na podložce, a to i při manipulaci s nemocným. Prostěradlo musí být vždy dokonale napnuté.

4.     Vhodné je využití antidekubitních matrací a polohovacích postelí.

5.     Pacienta udržujte vždy v suchu. Hodit se vám budou naše inkontinenční pomůcky TENA.

6.     Pokožku též udržujte čistou, suchou a hydratovanou. Pomůže i jemná masáž problematických míst.

7.     Důležitá je vyvážená strava pacienta a vhodný pitný režim.

Díky těmto preventivním opatřením můžete zabránit vzniku proleženin i u na dekubity citlivých pacientů.