Víte, jaký příspěvek na péči o seniora můžete získat?

Víte, jaký příspěvek na péči o seniora můžete získat?

Ve zdraví bohužel neprožijeme celé období života. Muži začínají zásadnějšími neduhy trpět v 61 letech, ženy pak o rok později. Tato onemocnění mohou být natolik závažná, nebo se mohou natolik zhoršovat, že o naše rodiče či prarodiče budeme muset částečně nebo trvale pečovat. Na jaký finanční příspěvek máte v takovém případě nárok?

Dnes je běžné, že se již člověk s vlastními zdravotními problémy musí starat o přestárlé rodiče. Šedesátiletí pečují o osmdesátileté, sedmdesátiletí o devadesátileté. Pokud může s péči pomoci mladší generace v rodině, je to lepší. Má pečující osoba nárok na příspěvek od státu na péči o seniora? Dali jsme pro vás dohromady přehled nejdůležitějších faktů.

Příspěvek na péči o seniora

Nárok na příspěvek na péči seniora existuje a je stanoven Zákonem o sociálních službách. Od dubna roku 2019 došlo ke změnám ve výši příspěvků. Nárok na příspěvek vzniká tzv. pečující osobě, která z důvodu nepříznivého zdravotního stavu poskytuje pomoc jiné osobě. Příspěvek vám tedy náleží jen v případě, že o seniora pečujete sami. Pokud je opečovávaná osoba umístěna do lůžkového sociálního zařízení, je v nemocnici nebo v domově sociální péče, nárok na příspěvek nevzniká a vyplácí se tomuto zařízení. Příspěvek ovšem můžete použít i na osobní ošetřovatelskou službu či pečovatelku.


Pokud jde o péči o seniory, výše příspěvku odpovídá tomu, který je určen pro osoby nad 18 let. Jeho výše je stanovena podle stupně závislosti.

I. stupeň: 880 Kč/měsíc pro pečující fyzickou osobu

II. stupeň: 4400 Kč/měsíc pro pečující fyzickou osobu

III. stupeň: 12 800 Kč/měsíc pro pečující fyzickou osobu nebo 8 800 Kč/měsíc pro zařízení

IV. stupeň: 19 200 Kč/měsíc pro pečující fyzickou osobu nebo 13 200 Kč/měsíc pro zařízení


 

Stupeň závislosti: body, které rozhodují

Stupeň závislosti se posuzuje na základě toho, jak osoba, o kterou pečujeme, zvládá následujících deset základních životních potřeb:


1. Mobilita

2. Orientace

3. Komunikace

4. Stravování

5. Oblékání a obouvání

6. Tělesná hygiena

7. Výkon fyziologické potřeby

8. Péče o zdraví

9. Osobní aktivity

10. Péče o domácnost


Stupeň závislosti je pak stanoven na základě počtu aktivit, která osoba vyžadující péči nezvládá, následovně (platí pro osoby starší 18 let, tedy rovněž pro seniory):


I. stupeň – lehká závislost: 3 až 4 potřeby


II. stupeň – středně těžká závislost: 5 až 6 potřeb


III. stupeň – těžká závislost: 7 až 8 potřeb


IV. stupeň – úplná závislost: 9 až 10 potřeb


Nejčastěji se v souvislosti s péči o seniory o tuto dávku žádá jako o příspěvek na péči o seniora nad 80 let. O příspěvek se žádá a následně jej i vyplácí Úřad práce. Dejte si pozor na to, že lhůta pro vyřízení příspěvku je poměrně dlouhá. Úřad práce má na její vyřízení 60 dnů, OSSZ, která zjišťuje zdravotní stav osoby, o kterou bude pečováno, dalších 45. Takže od podání žádosti k rozhodnutí může uplynout až 105 dnů.

Jak se řeší příspěvek na péči a zaměstnání?

Příspěvek není určen primárně vám, takže můžete dále pracovat či podnikat. Příspěvek je určen na to, abyste uhradili sociální služby a sociální péči osobě závislé na péči. Můžete si najmout pečovatelskou službu, nebo o tuto osobu pečovat svépomocí. Pozor, příspěvek není určen k úhradě pohonných hmot ani zdravotních pomůcek či zvláštních pomůcek.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Lidem se zdravotním postižením, včetně seniorů, vzniká rovněž nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Jedná se o pomůcku při tělesném, sluchovém či zrakovém postižení, ale též u těžké a hluboké mentální retardace.

 

Nárok na příspěvek mají osoby:

1. s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,

2. s těžkým sluchovým postižením,

3. s těžkým zrakovým postižením.

 

Postižení musí být dlouhodobé, trvá tedy minimálně jeden rok.

Zákon rozlišuje, jestli jde o pomůcku do 10 000 Kč nebo nad tuto částku. Speciálně se posuzuje nárok úpravu motorového vozidla.

 

  • Na pořízení zvláštní zdravotní pomůcky do 10 000 Kč je nárok až na výjimky pouze v případě, že má posuzovaná osoba (včetně spoluposuzovaných osob, tedy blízké rodiny) příjem nižší než 8násobek životního minima. Počítat je nutné i s 10% spoluúčastí na nákupu.

     

  • U pomůcek nad 10 000 Kč je spoluúčast taktéž 10 %, ale krajská pobočka ÚP ji může snížit. Minimální spoluúčast však je 1 000 Kč. Celková výše tohoto příspěvku je 350 000 Kč, nebo 400 000 Kč, pokud jde o plošinu.

     

  • Příspěvek na pořízení automobilu se stanovuje podle příjmu žadatele a činí maximálně 200 000 Kč při příjmu nižším, než je 8násobek životního minima jednotlivce či rodiny.

Potřebujete pro osobu, o kterou pečujete, inkontinenční pomůcky?

Nárok na příspěvek na pořízení inkontinenčních pomůcek posuzuje lékař. Podle stupně inkontinence lze získat inkontinenční pomůcky až za 1 700 Kč/měsíc. Budeme rádi, když si vyberete naši značku TENA. V nabídce naleznete širokou škálu spolehlivých a vysoce kvalitních inkontinenčních produktů: vložky, vložné pleny pro ženy, natahovací kalhotky i ochranné pomůcky pro muže.