Stařecká demence

Jak se vypořádat se stařeckou demencí?

Stařecká demence je závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k degenerativním změnám mozkové tkáně. A patří k velkým strašákům i v dnešní době.

Jak vzniká demence?

Příčiny vzniku demence jsou různé. Mezi nejčastější patří Alzheimerova, Huntingtonova či Creutzfeldt-Jakobova choroba. Dalšími onemocněními, která mohou demenci způsobit, jsou například syfilis, AIDS, heredopatie a frontotemprální lobární degenerace. V některých případech je demence důsledkem mozkového nádoru.

Jak se projevuje stařecká demence?

Při demenci dochází k snižování intelektu, které je způsobeno poruchami v paměťových centrech. Navíc se k ní často připojuje deprese. Zejména v počátečních fázích si nemocný často uvědomuje zhoršování svého stavu, ale přesto se snaží tento fakt popírat. Nezřídka odmítá spolupracovat s lékaři i svými blízkými a mnohdy sabotuje léčbu.

Jaké jsou příznaky stařecké demence?

Při demenci dochází k potlačení rozumových schopností, snižování kognitivních funkcí a změnám chování. Postižený nejprve ztrácí krátkodobou a posléze i dlouhodobou paměť, objevují se poruchy pozornosti a úsudku. Omezuje se schopnost komunikace, logického myšlení a zhoršují se rozpoznávací funkce. Postupně dochází k celkovému rozpadu osobnosti. Člověk přestává být schopen vykonávat běžné každodenní činnosti, nedokáže se orientovat ve známém prostředí včetně vlastního domova. Objevují se stavy zmatenosti a afektivní poruchy od úzkosti a apatie přes euforii a mánie až po psychózy. U dementních osob se tak můžeme setkat s paranoidními stavy, halucinacemi i deliriem.

Jak lze vzniku demence předejít?

Důležité je správné stravování, ve kterém by neměly chybět ryby či špenát, a dostatek fyzických i duševních činností. Nezbytná je konzumace všech potřebných vitamínů, vhodné je omezit požívání alkoholu a návykových látek.

Jak lze stařeckou demenci léčit?

Demence sice není vyléčitelná, ale její nástup lze oddálit. Pomáhá zvýšení aktivity, při které jsou kladeny nároky na mozkovou činnost, dodávání vitamínu B a psychoterapie.

V jakém věku se nejčastěji projevuje stařecká demence?

Demencí jsou nejvíce ohroženi lidé starší šedesáti let, může se ale objevit i v nižším věku. Demence tedy může nemile překvapit každého, nejčastěji se s ní ale setkáváme u nejstarších členů rodiny. Vyšší pravděpodobnost vzniku demence je u těch, mezi jejichž předky se vyskytla.

Jak se starat o člověka, který trpí stařeckou demencí? A jaká nebezpečí mohou při demenci vzniknout?

Dementní člověk potřebuje pomoc svého okolí. Je třeba počítat s tím, že nemocný ztrácí pojem o čase i orientaci v prostoru, může propadat agresivitě, utíkat z domova, ztrácet se na procházkách. Často netrefí na známá místa, dokonce nenajde ani cestu domů. Nemocný vyžaduje péči ve všech sférách běžného života, mívá problémy s osobní hygienou, časté je i pomočování. Je tedy vhodné zajistit mu inkontinenční vložky. Ty lze pořídit u firmyTENA.

Demence trápí nemocného i jeho blízké

Rodina a přátelé se s onemocněním svého blízkého obvykle vyrovnávají těžko. Ten totiž postupně přestává poznávat známé tváře a mnohdy vytváří komplikované situace. Je třeba uvědomit si, že vše je způsobeno záludnou chorobu.