Jak se vypořádat se stařeckou demencí?

Stařecká demence je závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k degenerativním změnám mozkové tkáně. Patří k velkým strašákům i v dnešní době.

Jak vzniká demence?

Příčiny vzniku demence jsou různé. Za jejím rozvojem nejčastěji stojí:

 • Alzheimerova choroba, 
 • Huntingtonova choroba,
 • Creutzfeldt–Jakobova choroba.

Dalšími onemocněními, která mohou demenci způsobit, jsou například:

 • syfilis, 
 • AIDS, 
 • heredopatie,
 • frontotemporální lobární degenerace. 

V některých případech je demence následkem mozkového nádoru.

Jak se projevuje stařecká demence?

Při demenci dochází ke snižování intelektu, které je způsobeno poruchami v paměťových centrech. Navíc se k ní často připojuje deprese. Zejména v počátečních fázích si nemocný často uvědomuje zhoršování svého stavu, ale přesto se snaží tento fakt popírat. Nezřídka odmítá spolupracovat s lékaři i se svými blízkými a mnohdy sabotuje léčbu.

Jaké jsou příznaky stařecké demence?

Při demenci dochází k:

 • potlačení rozumových schopností, 
 • snižování kognitivních funkcí,
 • změnám chování,
 • ztrátě krátkodobé a následně i dlouhodobé paměti,
 • poruchám pozornosti a úsudku,
 • omezení schopnosti komunikace a logického myšlení,

Pod vlivem stařecké demence postupně dochází k celkovému rozpadu osobnosti. Člověk přestává být schopen vykonávat běžné každodenní činnosti, nedokáže se orientovat ve známém prostředí včetně vlastního domova. Objevují se stavy zmatenosti a afektivní poruchy od úzkosti a apatie přes euforii a mánie až po psychózy. U dementních osob se tak můžeme setkat s:

 • paranoidními stavy,
 • halucinacemi,
 • deliriem.

Jak lze vzniku demence předejít?

Důležité je správné stravování, ve kterém by neměly chybět ryby či špenát, a dostatek fyzických i duševních činností. Nezbytná je konzumace všech potřebných vitamínů, vhodné je omezit užívání alkoholu a návykových látek.

Jak lze stařeckou demenci léčit?

Demence sice není vyléčitelná, ale její nástup lze oddálit. Pomáhá zvýšení aktivity, při které jsou kladeny nároky na mozkovou činnost, dodávání vitamínu B a psychoterapie.

V jakém věku se nejčastěji projevuje stařecká demence?

Demencí jsou nejvíce ohroženi lidé starší šedesáti let, může se ale objevit i v nižším věku. Přestože genetika s demencí přímo nesouvisí, vědci její vliv na rozvinutí této nemoci nevylučují.

Jak se starat o člověka se stařeckou demencí?

Dementní člověk potřebuje pomoc svého okolí. Je třeba počítat s tím, že nemocný ztrácí pojem o čase i schopnost orientace v prostoru, může propadat agresivitě, utíkat z domova, ztrácet se na procházkách. Často netrefí na známá místa, dokonce nenajde ani cestu domů.

Nemocný vyžaduje péči ve všech sférách běžného života. Častým problémem doprovázejícím stařeckou demenci je inkontinence. Zajistěte pacientovi pohodlí pomocí spolehlivých inkontinenčních pomůcek TENA, které ho udrží v suchu a čistotě.

Stařecká demence trápí nejen nemocného, ale i jeho okolí. Přečtěte si o demenci více a buďte na nepříjemnou nemoc připraveni.