Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

Naše zodpovědnost

S nasazením pečujeme o lidi a přírodu

V rámci značky TENA přistupujeme k tématu udržitelnosti opravdu vážně. Pro nás to znamená převzít zodpovědnost za dopad našeho businessu na společnost a životní prostředí ve smyslu zlepšení kvality života dnes a přispění k lepším zítřkům.

Udržitelnost není novou myšlenkou ani pro nás, ani pro naši mateřskou společnost Essity. Máme dlouhou tradici včleňování environmentálních a sociálních aspektů do způsobu, jakým rozvíjíme náš business. Po více než 10 let zaznamenáváme pokrok v těchto otázkách do veřejně přístupných zpráv o udržitelnosti (Sustainability Reports).

Jsme pyšní na to, že naše snahy jsou známé po celém světě. Společnost Essity byla zahrnuta do indexů Dow Jones Sustainability Indexes 2009: globální index mapující výkonnost vedoucích společností na světě, které pohání právě udržitelnost v oblastech sociální, environmentální a ekonomické.


Sociální zodpovědnost

Věnujeme spoustu energie tomu, aby byl každodenní život našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců lepší, jednodušší a bezpečnější.

Klikněte zde a dozvíte se více.


Ekonomická zodpovědnost

Společnost Essity přispívá k ekonomickému rozvoji komunit v místech, kde vyvíjí svou činnost, vytvářením pracovních míst a zlepšováním ekonomické úrovně života tisíců rodin.

Klikněte zde a dozvíte se více.


Ekologická zodpovědnost

Naše ekologicky zaměřená činnost demonstruje dlouhodobý závazek v pomoci při ochraně životního prostředí.

Klikněte zde a dozvíte se více.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.