Typy inkontinence

Existuje celá řada různých pojmů, kterými lidé popisují stav samovolného úniku moči. Mezi takové pojmy se řadí: citlivý močový měchýř, hyperaktivní močový měchýř nebo jednoduše únik moči. Existuje však též řada lékařských pojmů, kterými popisujeme různé typy samovolného úniku moči. Níže uvedený popis příznaků by Vám měl pomoci identifikovat typ úniku moči konkrétně ve Vašem případě. 

 

Sdělte nám o sobě více prostřednictvím této ankety

Komu jste se svěřila se svými potížemi?Výsledky
K přesnějšímu určení stupně inkontinence Vám může také pomoci přiložený mikční deník, který si můžete stáhnout a vytisknout: Mikční deník

Dochází u Vás k úniku moči při smíchu, kašli nebo při zvedání břemen?

Pak se jedná o stresovou močovou inkontinenci (SMI), nebo též zkráceně stresovou inkontinenci. Tento typ samovolného úniku moči je u žen tím nejčastějším. Dochází k němu v případě oslabení svalstva pánevního dna, které podepírá močový měchýř. Při smíchu nebo kašli dochází ke zvýšení tlaku na močový měchýř a svalstvo pánevního dna se není schopno stáhnout natolik, aby zadrželo veškerou moč. Obvykle jsou takové úniky moči nepatrné, avšak v některých případech mohou být i docela významné.
Tento typ samovolného úniku moči se častěji objevuje v průběhu těhotenství, po porodu a po překročení 40. roku věku, avšak může k němu docházet u žen libovolného věku. Ve skutečnosti potíže s inkontinencí ve svém životě zakusí každá čtvrtá žena a přibližně 40% mladých žen je pociťuje při sportu. Svalstvo lze však opět posílit cvičením. Další užitečné informace o cvičení svalstva pánevního dna naleznete v oddílu Cvičení.

Pociťujete náhlá nucení na močení?

Zde se jedná o urgentní inkontinenci, často se též používá termín hyperaktivní močový měchýř. Průvodním jevem je náhlé nucení na močení provázené nedobrovolným únikem moči z močového měchýře. Projevy jsou náhlé a únik moči je střední až velmi velký. Průměrný člověk močový měchýř vyprazdňuje 4krát až 8krát denně, avšak zjistíte-li, že chodíte na toaletu častěji než obvykle, a to třeba i pravidelně několikrát za noc, může být tato skutečnost příznakem urgentní inkontinence.

Přesná příčina tohoto typu samovolného úniku moči není známa, avšak odborníci se domnívají, že svalstvo močového měchýře vysílá do mozku nesprávné signály, které obsahují informaci, že močový měchýř je plnější, než je ve skutečnosti. V některých případech můžete svůj močový měchýř „vycvičit“, aby tak nečinil. Další informace naleznete v oddílu Co mohu udělat. Většina lidí se s projevy urgentní inkontinence vypořádává používáním ochranných vložek či plenkových ochranných kalhotek. Sortiment výrobků značky TENA nabízí diskrétnost a jistotu. S jejich pomocí můžete dopady urgentní inkontinence minimalizovat a žít plnohodnotný, aktivní život. Další informace o našich výrobcích a možnosti objednat si bezplatné vzorky naleznete v Pavilonu výrobků.

Mohou se jednotlivé příznaky projevovat i kombinovaně?

Některé ženy trpí smíšenou inkontinencí. Většinou se jedná o kombinaci stresové a urgentní inkontinence. Trpíte-li oběma typy samovolného úniku moči, obvykle si všimnete, že projevy jednoho druhu jsou významnější než projevy toho druhého. V oddílu Co mohu udělat byste se proto měla zaměřit na projevy, které jsou u Vás nejčastější. Jakmile docílíte dostatečného zlepšení stavu, zaměřte se na další projev.

Trpíte fyzickými či psychickými potížemi, které Vám ztěžují včasný příchod na toaletu?

Dalším druhem inkontinence je neschopnost dorazit včas na toaletu v důsledku potíží způsobených fyzickým či psychickým onemocnění. Tento druh inkontinence je znám jako funkčně podmíněná inkontinence. Pocit bezpečí a jistoty, který získáte díky ochraně při inkontinenci, Vám může pomoci zvládat tento stav s nižším psychickým napětím. Další informace o tom, co můžete učinit sama, naleznete kliknutím na odkaz.

Trpíte neurologickým onemocněním nebo poraněním mozku?

Způsob komunikace mezi močovým měchýřem a mozkem s důsledkem neschopnosti močový měchýř ovládat nebo zcela vyprázdnit ovlivňují choroby, jakými jsou např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba, rozštěp páteře, roztroušená skleróza nebo poranění mozku. Takový stav označujeme jako reflexní inkontinenci.

Jestliže se Vám na základě poskytnutých informací nepodařilo stanovit Váš typ samovolného úniku moči, doporučujeme Vám kontaktovat odborného lékaře a požádat ho o posouzení.