Příčiny inkontinence

S ohledem na skutečnost, že samovolný únik moči postihuje každou čtvrtou ženu bez ohledu na věk, by člověk řekl, že by o inkontinenci měli vyučovat ve škole. Pokud nás však skutečně o inkontinenci učili, zdá se, že valná většina nás v tento den ve škole chyběla! Zde si tedy zopakujeme, jak funguje močový měchýř a celé močové ústrojí a proč jejich funkce není vždy zcela dokonalá.

Jsou samovolným únikem moči většinou postiženy ženy ve věku nad 53 let?


Výsledky

Princip funkce močového ústrojí

Ledviny fungují jako filtr, který zachycuje nepotřebné látky z krve a odvádí je do močového měchýře. Močový měchýř je svalový vak, který se dokáže roztáhnout natolik, aby zadržel až 500 ml tekutiny. Pokud se měchýř z poloviny naplní, nervová zakončení informují mozek, že je čas ho vyprázdnit. Moč vytéká močovou trubicí, kterou uzavírají dva svěrače. Je-li močový měchýř naplněn, vnitřní svěrač povolí, avšak vnější svěrač lze úmyslně přidržet sevřený a zachovat si tak kontrolu nad močením. Správnou funkci těchto svalů zajišťuje svalstvo pánevního dna, které je umístěno pod močovým měchýřem a obklopuje močovou trubici. Každá čtvrtá žena a každý osmý muž se však v průběhu svého života setkají s tím, že nejsou schopni tento proces kontrolovat.

 

Takže jaké jsou hlavní příčiny samovolného úniku moči?

Může být ve Vašem případě příčinou oslabené svalstvo pánevního dna? Ve většině případů je samovolný únik moči způsoben oslabením svalstva pánevního dna, které uzavírá močovou trubici. Jakmile svalstvo ztratí svoji pružnost, mohou každodenní činnosti, jakými je například smích, kašel, zvedání břemen či běh, způsobit únik moči. Svalstvo lze však opět posílit – další užitečné informace o cvičení svalstva pánevního dna naleznete v oddílu Cvičení.

Hlavními příčinami samovolného úniku moči u žen bývají změny, ke kterým dochází v průběhu těhotenství, porodu a menopauzy (informace o příčinách inkontinence u mužů naleznete v oddílu Muži).

Máte děti?

Radostí souvisejících s mateřstvím je celá řada (s výjimkou oněch prvních nocí, kdy se člověk nevyspí...), avšak těhotenství a porod způsobují v ženském těle celou řadu změn a to jak hormonálních, tak i fyzických. Samovolný únik moči je proto velmi častým průvodním jevem těhotenství a porodu. Kombinace hormonálních změn, tlaku na močový měchýř ze strany dělohy a námahy při samotném porodu může značně snížit účinnost svalstva pánevního dna.

K samovolnému úniku moči může docházet již v průběhu těhotenství nebo brzy po porodu a u některých žen dokonce i dlouho poté, kdy jejich děti dospěly. U žen, které se s únikem moči potýkají v průběhu těhotenství, se často jedná o přechodný jev. Mnoho žen pozorovalo skutečné zlepšení stavu díky cvičení svalstva pánevního dna, která naleznete v oddílu Cvičení.

Prošla jste již menopauzou?

V průběhu menopauzy probíhá řada fyzických i hormonálních změn. Zejména však dochází ke snížení množství hormonu estrogenu v břišním svalstvu. Tato skutečnost může vést ke změně polohy močového měchýře a tím k horšímu působení svalstva, které močový měchýř uzavírá.

Trpíte nadváhou?

Také nadváha může způsobovat zvýšený tlak na břišní svalstvo a na svalstvo pánevního dna. Jako důsledek se objevuje samovolný únik moči.

Trpíte nějakým onemocněním nebo poúrazovým stavem?

Mezi další příčiny samovolného úniku moči se řadí některá onemocnění, jakými jsou například mozková mrtvice, demence nebo cukrovka. Často se tedy jedná o poškození nebo překážky na nervových dráhách, které brání průchodu správných nervových signálů mezi mozkem a močovým měchýřem nebo, v případě demence, neschopnost tyto signály rozpoznat. Tyto stavy mohou vést ke zvýšené aktivitě močového měchýře (potřebě častého navštěvování toalety) nebo naopak k jeho snížené aktivitě (nedostatečnému vyprazdňování močového měchýře s následným přetékáním moči).

Neschopnost správně ovládat močový měchýř vyvolávají i další stavy, které mají vliv na přenos signálů mezi mozkem a měchýřem. Jedná se např. o Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu, rozštěp páteře, roztroušenou sklerózu nebo poranění mozku.

Užíváte předepsané léky na jinou chorobu?


Inkontinence může být průvodním jevem užívání určitých léků. Některé léky mají diuretické vlastnosti, což znamená, že způsobují častější potřebu močení. Jestliže jste v nedávné době začala užívat nové nebo jiné léky a pociťujete-li současně ztrátu schopnosti ovládat močový měchýř, doporučujeme navštívit lékaře. Ten zhodnotí, zda ve Vašem případě mohou být příčinou samovolného úniku moči užívané léky. V některých případech lze změnit lék či snížit užívané dávky, aniž by došlo k současnému snížení účinnosti léčiva.

Postihují Vás často infekce močových cest?

Následkem infekcí močových cest může být přecitlivělost močového měchýře. Přecitlivělostí rozumíme stav, kdy močový měchýř tělu nesprávně odesílá naléhavé signály, že je třeba se rychle vyprázdnit, aniž by byl močový měchýř skutečně plný.

Máte-li další dotazy související s příčinami samovolného úniku moči, požádejte o radu svého lékaře.