Co je inkontinence?

Zajímá vás, co je to inkontinence? Inkontinence může být spojována s vyšším věkem, ale opak je pravdou.

Symptom inkontinence moči je dle poslední definice ICS (International Continence Society) definován jako stížnost na jakýkoliv vůlí neovladatelný únik moči.*

Inkontinenci moči můžeme ve všeobecnosti definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a určovat okamžik vyprázdnění močového měchýře. Jde tedy o nechtěný a samovolný únik moči, způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč.

Samotné téma úniku moči je choulostivé a není běžné si o něm vyprávět. Zasahuje do našeho života při běžných činnostech a způsobuje nám nepohodlí v práci, doma atd. Výsledkem může být to, že se začnete vyhýbat aktivitám, které byly pro Vás dosud automatické a dělaly Vám radost.

Inkontinence představuje zdravotní a hygienický problém. Často nám způsobuje společenskou izolaci a brání v aktivním životním stylu. Její projevy přicházejí právě ve chvílích, kdy si to nejméně přejeme.

Inkontinence vzniká z řady příčin, které jsou uvedeny v následujících kapitolách. Vyskytuje se u žen, mužů, u dětí i u seniorů. V jednotlivých obdobích života má určité odlišnosti v příčinách, projevech, diagnostice a léčbě.

*MARTAN, Alois. Inkontinence u žen [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.2.2014.