Samovolný únik moči

Samovolný únik moči je stav, kdy je obtížné udržet kontrolu nad močovým měchýřem, výsledkem čehož může být nechtěný únik moči. K samovolnému úniku moči u mužů i žen dochází z mnoha různých příčin. Únik moči se může vztahovat jak na inkontinenci moče, tak také stolice. Rozsah nechtěného úniku moči se u lidí trpících inkontinencí liší. Ve všech případech můžeme močovou inkontinenci dále diagnostikovat, a to na základě příslušných faktorů jako typ, frekvence a závažnost úniku moči.

Samovolný únik moči - Léčba inkontinence

Cvičení svalstva pánevního dna

Trénink svalů pánvového dna je jednoduchou a velmi účinnou metodou, jak zpevnit svalstvo pánve a zmírnit projevy inkontinence. Cviky pánevního dna jsou jednoduché a pacienti je mohou provádět každým dnem doma.

Léky a léčba inkontinence

Léky mohou podstatně zlepšit především urgentní inkontinenci. Tyto léky tlumí stahy přecitlivělého tzv. hyperaktivního měchýře a snižují tak frekvenci močení během dne, noční pomočování a naléhavost nucení na močení. Léky jsou na lékařský předpis a o jejich užití musí rozhodnout odborný lékař.

Operace

Operační řešení je vhodné především u stresové inkontinence. Většina případů stresové inkontinence je způsobena povolením svalů pánevního dna, díky tomu posunutím močového měchýře směrem dolů k pochvě a následným únikem moči. Cílem operací je proto zlepšit umístění měchýře v malé pánvi a zajistit mu takovou podporu, aby nedocházelo k jeho posunu směrem dolů. Dnes nejčastější operační metodou jsou různé variace tzv. podpůrných pásek. Jedná se o minimálně invazivní operační výkony s relativně krátkou dobou rekonvalescence a dobrými výsledky. Mezi operační řešení můžeme zařadit také injekční implantáty. Jde o látky aplikované pod sliznici močové trubice, které svým objemem zužují močovou trubici. Tyto implantáty mají však pouze omezený účinek a používají se pouze okrajově.

Elektrostimulace

Elektrostimulace má za cíl posílit svalstvo pánevního dna. Metoda je vhodná hlavně v kombinaci s cvičením nebo jako podpůrná léčba před operací. Elektrostimulace je vhodná hlavně pro lehčí stupně inkontinence.

Inkontinenční pomůcky

Pokud i přes léčbu dochází k úniku moči, je možné používat speciální savé inkontinenční pomůcky. Na trhu je v současnosti dostatek absorpčních pomůcek od inkontinenčních vložek přes plenkové kalhotky. Všechny tyto výrobky výborně absorbují moč a pohlcují také zápach moči, takže i při nasáknutí pomůcky se může uživatel bez obav pohybovat ve společnosti a vykonávat běžné aktivity. Zde si můžete prohlédnout celý sortiment inkontinenčních pomůcek značky TENA.

Další informace

  • Zde najdete odpovědi na časté otázky týkající se samovolného úniku moči u žen: Časté dotazy
  • Další informace o různých typech samovolného úniku moči u žen najdete zde: Typy inkontinence
  • Zde najdete odpovědi na časté otázky týkající se samovolného úniku moči u mužů: Časté dotazy
  • Další informace o různých typech samovolného úniku moči u mužů najdete zde: Typy inkontinence