Mikční deník

Vedení mikčního deníku Vám i zdravotnickému personálu pomohou při hodnocení stupně a typu inkontinence. Zaznamenávejte si četnosti a množství úniku moči a zároveň množství vypitých tekutin.

Související výrazy

Další informace