Vysvětlivky

Pro více informací o tématech souvisejících s inkontinencí klikni na popisky níže.

Zadržování (retence) moči

Jedná se o jednu z příčin inkontinence. Pro retenci moči je charakteristický slabý proud moči, který může být přerušovaný, s nutností tlačit a se zpožděním mezi snahou se vymočit a skutečným počátkem močení. Protože měchýř zůstává plný, může to vést k inkontinenci.

Hypoaktivní močový měchýř (se sníženou aktivitou)

Pokud máte hypoaktivní močový měchýř, zadržuje se v něm mnohem více moči, než je normální. Vzhledem k tomu, že necítíte, kdy je močový měchýř plný, dochází s rostoucím tlakem k úniku moči.

Porušená funkce pánevního dna

Pokud chceme vyprázdnit obsah konečníku, svalstvo pánevního dna se uvolní. Zatímco svalstvo pánevního dna je uvolněné, svaly břicha se stáhnou s cílem vytlačit stolici z konečníku. Když má někdo porušenou funkci svalstva pánevního dna, má spíše tendenci pánevní dno stáhnout místo uvolnit. Pokud k tomu dojde ve chvíli, kdy chce vyprázdnit konečník, tlačí proti nepoddajné svalové stěně.

Svalstvo pánevního dna

Svalstvo pánevního dna (nebo pánevní svaly) je skupina svalů uvnitř pánve, která vytváří dno mezi nohami.  Nacházejí se mezi kostí stydkou (vpředu) a páteří (vzadu). Oslabení těchto svalů může vést k problémům s močovou inkontinencí, a pokud jsou zasaženy uzavírací svaly konečníku i inkontinencí stolice.

Hyperaktivní močový měchýř (se zvýšenou aktivitou)

Močový měchýř se zvýšenou aktivitou je stav, při kterém se svaly močového měchýře silně stahují a svaly obklopující močovou trubici (trubice, která odvádí moč z močového měchýře) nejsou schopny zastavit únik moči.

Močení

Proces močení. Porucha při kontrole močení je inkontinence.

Dráždivý močový měchýř

Dráždivý močový měchýř je stav, při kterém se svaly močového měchýře silně stahují a svaly obklopující močovou trubici (trubice, která odvádí moč z močového měchýře) nejsou schopny zastavit únik moči.

Management inkontinence (možnosti péče při inkontinenci)

Ať už sám/sama trpíte samovolným únikem moči anebo pečujete v práci o inkontinentní (někdy nazýváme péče o inkontinenci), mohou Vám významně pomoci inkontinenční pomůcky.

Suchý hyperaktivní měchýř (se zvýšenou aktivitou)

Suchý hyperaktivní měchýř je stav, při kterém se svaly močového měchýře silně stahují a svaly obklopující močovou trubici (trubice, která odvádí moč z močového měchýře) nejsou schopny zastavit vytékání moči. Důsledkem bývá samovolný únikem moči.

Dermatologicky testováno

Proces testování zajišťuje, že výrobky jsou za reálných podmínek šetrné ke kůži.

Trénink močového měchýře

Trénink močového měchýře je technika chování, která vede ke zvýšení kapacity močového měchýře a snížení četnosti močení. V průběhu doby se močový měchýř stává méně dráždivý a tím lépe snáší větší objemy moči. Pokud, člověk trpící inkontinencí, má problémy právě se svalstvem močového měchýře, pravidelným tréninkem samovolný únik moči zcela vymizí. Mikční deník představuje první krok při hodnocení urgentní inkontinence a při nastavení programu pro trénink močového měchýře.

Mikční deník

Vedení mikčního deníku Vám i zdravotnickému personálu pomohou při hodnocení stupně a typu inkontinence. Zaznamenávejte si četnosti a množství úniku moči a zároveň množství vypitých tekutin.

Noční pomočování

Noční pomočování (neboli odborně enuréza) je nechtěný únik moči. Pokud k úniku moči dochází během spánku, hovoříme o noční enuréze.

Menopauza

Období u žen, kdy trvale ustane menstruační cyklus

Cvičení pánevního dna

Cvičení svalstva pánevního dna zahrnuje stažení a uvolnění svalů pánevního dna, čímž se zlepšuje podpora močového měchýře a uzavírací tlak močové trubice.  Nejlepších výsledků při cvičení svalstva pánevního dna dosahujeme u stresové a smíšené inkontinence, ale svou roli může sehrát i u inkontinence urgentní.

Zde si můžete prohlédnout cviky na zpevnění svalstva pánevního dna

Stresová inkontinence

Stresovou inkontinenci charakterizuje nechtěný únik moči při fyzické aktivitě.  Může se jednat o fyzickou námahu nebo kašel, kýchání či smích. Při stresové inkontinenci se obvykle jedná o malé množství moči, ale toto množství je závislé na stupni naplnění močového měchýře ve chvíli působení břišního lisu.  Stresová inkontinence se obecně pojí s oslabením svalstva pánevního dna a může vzniknout jako následek tělesných změn, ke kterým dochází během těhotenství, porodu a menopauzy.

Ochablost močového měchýře

Tato porucha způsobuje abnormálně velké zadržování moči. Nelze rozpoznat, kdy je močový měchýř plný a dochází k samovolnému úniku moči.

Urinace

Vyprazdňování moči (močení).

Prostata

Předstojná žláza u mužů, která je umístěna pod močovým měchýřem a jako prstenec obepíná močovou trubici. Její sekret je součástí ejakulátu. U starších mužů může dojít ke zbytnění prostaty, což má za následek oslabení proudu moči. Může se projevit také jako častější nucení na močení během dne.

Enuréza

Enuréza (neboli noční pomočování) je nechtěný únik moči. Pokud k úniku dochází během spánku, hovoříme o noční enuréze.

Urgentní inkontinence

Táké známá jako hyperaktivní močový měchýř, což je jedna z nejrozšířenějších příčin inkontinence (únik moči). Jde o náhlou a nutkavou potřebu močit, kterou nelze překonat. Syndrom hyperaktivního močového měchýře je souborem příznaků, ke kterým dochází při nesprávné funkci svalu močového měchýře a centrální nervové soustavy, popř. je způsobeno poruchou prostaty.

Smíšená inkontinence

Porucha způsobená smíšenými příznaky. Obvykle jde o kombinaci stresové inkontinence a urgentní inkontinence. Pokud se obě příčiny spojí, bývá obvyklé, že jedna z příčin převládá. V takovém případě se na ni lze zaměřit a řešit ji jako první.

Samovolný únik moči

Samovolný únik moči je stav, kdy je obtížné udržet kontrolu nad močovým měchýřem, výsledkem čehož může být nechtěný únik moči. K samovolnému úniku moči u mužů i žen dochází z mnoha různých příčin. Únik moči se může vztahovat jak na inkontinenci moče, tak také stolice. Rozsah nechtěného úniku moči se u lidí trpících inkontinencí liší. Ve všech případech můžeme močovou inkontinenci dále diagnostikovat, a to na základě příslušných faktorů jako typ, frekvence a závažnost úniku moči.

Pánevní svalstvo

Svaly pánevního dna se nacházejí na spodní části pánve, ohraničují trup zespodu přes stydkou kost a příčné svaly hráze (oblast mezi genitáliemi a konečníkem).

Únik postmikčních kapek

Dochází k ukapávání po vymočení z důvodu neúplného vyprázdňování močového měchýře. Porucha je většinou spojena se zvětšením prostaty u mužů, nebo ochablého svalstva pánevního dna u žen.

Poruchy močového měchýře z neurologických příčin

Poškození nervů jako následek onemocnění může ovlivnit komunikaci mezi mozkem a močovým měchýřem. Výsledkem tohoto stavu jsou obtíže při kontrole močového měchýře nebo neschopnost jej zcela vyprázdnit.

Funkčně podmíněná inkontinence

Je to neschopnost dojít včas na toaletu, způsobená poškozením motorických nebo senzorických nervů.

Inkontinence z přetékání

Jedná se o trvalý nebo dočasný únik moči z důvodu neprůchodnosti nebo nervového poškození.