Systém zpracovávání osobních údajů

Ochrana osobních dat

Systém zpracování osobních údajů

Cílem společnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) je, aby se všichni jednotlivci, jejichž osobní data budou zpracovávána společností SCA, cítili absolutně bezpečně s ohledem k jejich soukromí.

SCA dodržuje národní zákony o ochraně soukromí, jež kontrolují shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů, jako je např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , v platném znění. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje podmínky shromažďování, zpracování a používání osobních údajů a společnost SCA se jím ve všech svých aktivitách řídí. SCA se při zpracování osobních údajů řídí českým právním řádem.

Osobní údaje, včetně jmen a adres, které poskytnete společnosti SCA, budou zpracovány jak elektronicky, tak manuálně. Osobní údaje které poskytnete, budou použity jak za účelem splnění Vaší objednávky, tak za účelem zlepšení produktů, nebo služeb SCA, případně za účelem nabízení zboží a služeb.

Za účelem splnění Vaší objednávky může SCA poskytnout Vaše osobní údaje (jako např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) třetí straně, zejména distributorovi. V našem zastoupení Vám třetí strana dopraví zboží nebo Vás budou informovat o Vaší objednávce. Poskytnuté údaje také mohou být sdíleny s obchodními partnery, jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že SCA provádí zpracování Vašich osobních údajů, v rozporu s ochranou Vašeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat SCA o vysvětlení a požadovat odstranění tohoto závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

SCA tyto právní předpisy respektuje a řídí se jimi při  plnění svých závazků. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:

SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o.
Divize inkontinence - TENA
186 00 Praha 8, Sokolovská 94
Česká republika