Slovníček

Cvičení svalstva pánevního dna

Cvičení svalstva pánevního dna zahrnuje stažení a uvolnění svalů pánevního dna, čímž se zlepšuje podpora močového měchýře a uzavírací tlak močové trubice. Nejlepších výsledků při cvičení svalstva pánevního dna dosahujeme u stresové a smíšené inkontinence, ale svou roli může sehrát i u inkontinence urgentní.
Více o cvičení svalstva pánevního dna naleznete zde.

Dermatologicky testováno

Proces testování zajišťuje, že výrobky budou za reálných podmínek šetrné k pokožce.
Více o dermatologicky testováno naleznete zde.

Dráždivý močový měchýř

Dráždivý močový měchýř je stav, při kterém se svaly močového měchýře silně stahují a svaly obklopující močovou trubici (trubice, která odvádí moč z močového měchýře) nejsou schopny zastavit vytékání moči.

Enuréza

Enuréza (neboli pomočování) je nechtěný únik moči. Pokud k úniku dochází během spánku, hovoříme o noční enuréze.
Více o enuréze naleznete zde.

Funkčně podmíněná inkontinence

Je to neschopnost dojít včas na toaletu, způsobená poškozením motorických nebo senzorických nervů. Únik moči se tak dostaví samovolně.

Hyperaktivní močový měchýř (se zvýšenou aktivitou)

Močový měchýř se zvýšenou aktivitou je stav, při kterém se svaly močového měchýře silně stahují a svaly obklopující močovou trubici (trubice, která odvádí moč z močového měchýře) nejsou schopny zastavit únik moči.
Více o tématu hyperaktivní močový měchýř (se zvýšenou aktivitou) naleznete zde.

Hypoaktivní močový měchýř (se sníženou aktivitou)

Pokud máte hypoaktivní močový měchýř, zadržuje se v něm mnohem více moči, než je normální. Vzhledem k tomu, že necítíte, kdy je močový měchýř plný, dochází s rostoucím tlakem k úniku malých množství moči.
Více o tématu hypoaktivní močový měchýř (se sníženou aktivitou) naleznete zde.

Nekontrolovatelný únik moči a stolice

Inkontinence je nekontrolovatelný neboli samovolný únik moči. Inkontinence nebo být inkontinentní se může vztahovat na obojí – únik moče i stolice.
Více o inkontinenci (úniku moči) naleznete zde.

Inkontinence z přetékání

Jedná se o trvalý nebo dočasný únik moči z důvodu neprůchodnosti nebo nervového poškození.
Více o inkontinenci z přetékání naleznete zde.

Inkontinence léčba

Existují různé doporučené metody a způsoby léčby močové inkontinence. Jednou z metod je úprava životního stylu zahrnující trénink močového měchýře nebo cvičení svalstva pánevního dna. Často může pomoci i změna návyků při příjmu tekutin a při vyprazdňování močového měchýře nebo snížení váhy.
Více o léčbě inkontinence naleznete zde.

Management inkontinence ( Nabídka pro inkontinenci)

Ať už sám/sama trpíte samovolným únikem moči anebo pečujete v práci o inkontinentní (někdy nazýváme péče o kontinenci), mohou Vám významně pomoci inkontinentní pomůcky.
Více o managementu inkontinence naleznete zde.

Menopauza

Období u žen, kdy trvale ustane menstruační cyklus.
Více o menopauze naleznete zde.

Mikční deník

Vám i zdravotnickému personálu pomohou při hodnocení stupně a typu inkontinence záznamy týkající se četnosti a množství úniku moči a zároveň množství vypitých tekutin.
Více na téma mikční deník naleznete zde.

Močení

Proces močení (močení, přerušení močení).
Více o močení naleznete zde.

Noční pomočování

Noční pomočování (neboli odborně enuréza) je nechtěný únik moči. Pokud k úniku dochází během spánku, hovoříme o noční enuréze.
Více na téma noční pomočování naleznete zde.

Ochablost močového měchýře

Tato porucha způsobuje abnormálně velké zadržování moči. Nelze rozpoznat, kdy je močový měchýř plný a samovolný únik moči se náhle dostaví.
Více o ochablosti močového měchýře naleznete zde.

Pánevní svalstvo

Svaly pánevního dna se nacházejí na spodní části pánve, ohraničují trup zespodu přes stydkou kost a příčné svaly hráze (oblast mezi genitáliemi a konečníkem).
Více o pánevním svalstvu naleznete zde.

Plenkové kalhotky pro dospělé

Plenkové kalhotky pro dospělé jsou určeny pro střední až těžký stupeň inkontinence. Poskytují pocit bezpečí a jsou pohodlné.

Poruchy močového měchýře s neurologických příčin

Porucha nervového systému může narušit spojení mezi centrální nervovou soustavou a močovým měchýřem. Výsledkem tohoto stavu jsou obtíže při kontrole močení nebo neschopnost jej zcela vyprázdnit.
Více o neurologických poruchách močového měchýře naleznete zde.

Porušená funkce pánevního dna

Pokud chceme vyprázdnit obsah konečníku, svalstvo pánevního dna se uvolní. Zatímco svalstvo pánevního dna je uvolněné, svaly břicha se stáhnou s cílem vytlačit stolici z konečníku. Když má někdo porušenou funkci svalstva pánevního dna, má spíše tendenci pánevní dno stáhnout místo uvolnit. Pokud k tomu dojde ve chvíli, kdy chce vyprázdnit konečník, tlačí proti nepoddajné svalové stěně.
Více o tématu porušená funkce pánevního dna naleznete zde.

Prostata

Předstojná žláza u mužů, která je umístěna pod močovým měchýřem a jako prstenec obepíná močovou trubici. Její sekret je součástí ejakulátu. U starších mužů může dojít ke zbytnění prostaty, což má za následek oslabení proudu moči. Může se projevit také jako častější nucení na močení během dne.
Více o prostatě naleznete zde.

Samovolný únik moči

Samovolný únik moči je stav, kdy je obtížné udržet kontrolu nad močovým měchýřem, výsledkem čehož může být nechtěný únik moči. K samovolnému úniku moči u mužů i žen dochází z mnoha různých příčin.
Více o samovolném úniku moči naleznete zde.

Smíšená inkontinence

Porucha způsobená smíšenými příznaky. Obvykle jde o kombinaci stresové inkontinence a urgentní inkontinence. Pokud se obě příčiny spojí, bývá obvyklé, že jedna z příčin převládá. V takovém případě se na ni lze zaměřit a řešit ji jako první.
Více o smíšené inkontinenci naleznete zde.

Stresová inkontinence

Stresovou inkontinenci charakterizuje nechtěný únik moči při fyzické aktivitě. Může se jednat o fyzickou námahu nebo kašel, kýchání či smích. Při stresové inkontinenci se obvykle jedná o malé množství moči, ale toto množství je závislé na stupni naplnění močového měchýře ve chvíli působení břišního lisu. Stresová inkontinence se obecně pojí s oslabením svalstva pánevního dna a může vzniknout jako následek tělesných změn, ke kterým dochází během těhotenství, porodu a menopauzy.
Více o stresové inkontinenci naleznete zde.

Suchý hyperaktivní měchýř (se zvýšenou aktivitou)

Suchý hyperaktivní měchýř je stav, při kterém se svaly močového měchýře silně stahují a svaly obklopující močovou trubici (trubice, která odvádí moč z močového měchýře) nejsou schopny zastavit únik moči.
Více na téma suchý hyperaktivní měchýř (se zvýšenou aktivitou) naleznete zde.

Svalstvo pánevního dna

Svalstvo pánevního dna (nebo pánevní svaly) je skupina svalů uvnitř pánve, která vytváří dno mezi nohami. Nacházejí se mezi kostí stydkou (vpředu) a páteří (vzadu). Oslabení těchto svalů může vést k problémům s únikem moči , a pokud jsou zasaženy uzavírací svaly konečníku i inkontinencí stolice.
Více o svalstvu pánevního dna naleznete zde.

Trénink močového měchýře

Trénink močového měchýře je technika chování, která vede ke zvýšení kapacity močového měchýře a snížení četnosti močení. V průběhu doby se močový měchýř stává méně dráždivý a tím lépe snáší větší objemy moči. Mikční deník představuje první krok při hodnocení urgentní inkontinence a při nastavení programu pro trénink močového měchýře.
Více o trénování močového měchýře naleznete zde.

Únik postmikčních kapek

Únik postmikčních kapek je stav, kdy se močový měchýř při močení nevyprázdní úplně a únik moči pokračuje i po ukončení močení. To se děje často při zvětšené prostatě nebo oslabeném svalstvu pánevního dna. Únik postmikčních kapek se léčí kombinací cvičení svalstva pánevního dna pro posílení svěrače a technikou zvanou v angličtině „urethral milking“ (masáž močové trubice – jednoduše si jedete prstem po spodní straně penisu, a tím vytlačíte zbývající moč ven).
Více o úniku postmikčních kapek naleznete zde.

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence je charakteristická slabým proudem moči, který může být přerušovaný, s nutností tlačit a se zpožděním mezi snahou se vymočit a skutečným počátkem močení. Protože měchýř zůstává plný, může to vést k inkontinenci.
Více o urgentní inkontinenci naleznete zde.

Urinace

Vyprazdňování moči (močení).
Více o urinaci naleznete zde.

Zadržování (retence) moči

Jedná se o jednu z příčin inkontinence. Pro retenci moči je charakteristický slabý proud moči, který může být přerušovaný, s nutností tlačit a se zpožděním mezi snahou se vymočit a skutečným počátkem močení. Protože měchýř zůstává plný, může to vést k inkontinenci.
Více o zadržování (retence) moči naleznete zde.