Tato stránka používá soubory cookie. · Co jsou to soubory cookie? Souhlasím

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů 

Cílem společnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget („SCA“) a jejích poboček („SCA“ nebo „skupina SCA Group“) je, aby se všichni jednotlivci, jejichž osobní data budou zpracovávána společností SCA, cítili absolutně bezpečně s ohledem k jejich soukromí a měli jistotu, že jejich osobním údajům je věnována náležitá péče. Viz rovněž Etický kodex skupiny SCA Group. SCA bude dodržovat platné národní zákony o ochraně soukromí, jež upravují shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů jednotlivců („osobní údaje“) a rovněž tyto Zásady ochrany osobních údajů. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je stanovit principy upravující používání osobních údajů, které nám poskytnete nebo které o vás obdržíme. SCA nebo příslušná pobočka, jak je uvedeno zde nebo na příslušných stránkách, je zpracovatelem údajů odpovědným za zpracování zde popsaných osobních údajů.

Informace – osobní údaje

Osobní údaje, včetně jmen a adres, které poskytnete společnosti SCA, budou zpracovány jak manuálně, tak elektronicky. Osobní údaje které poskytnete, budou použity za účelem (i) správy jakékoli vaší žádosti nebo dohody s vámi, (ii) poskytnutí informací a služeb v souvislosti s takovou žádostí nebo dohodou a rovněž (iii) marketingu a sledování zákazníků a (iv) vývoje prodeje/výrobků, jak stanoví společnost SCA. Předáním svých osobních údajů souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkami používání.

Každá návštěva stránek společnosti SCA může vést k registraci IP adresy použité pro tento přístup. IP adresy využíváme rovněž ke sledování využívání stránek SCA. (IP adresa je unikátní číslo, které umožňuje identifikovat připojení uživatele k internetu a které váš webový prohlížeč automaticky předává při každém zobrazení stránky.) Takovéto sledování může rovněž zahrnovat shromažďování informací o způsobu využívání stránek. Může zahrnovat sledování využívání stránek, které společnosti SCA pomůže vylepšit její stránky, personalizovat váš zážitek na stránkách přizpůsobením obsahu, který vidíte, optimalizovat váš uživatelský zážitek a zjistit frekvenci používání. To může platit také v souvislosti s jakýmkoli uživatelským účtem, který máte u společnosti SCA založený. Můžeme provádět také statistickou analýzu shromážděných dat.

Citlivé informace

Pokud nám o sobě dobrovolně poskytnete citlivé osobní informace (například informace týkající se vašeho fyzického zdraví), v podstatě dáváte společnosti SCA souhlas se zpracováním takových citlivých osobních údajů pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (a v jakémkoli sdělení týkajícím se použití údajů poskytnutých v souvislosti s takovým shromažďováním) v rozsahu, v jakém je podle platných zákonů vyžadován váš souhlas.

Předání osobních informací třetím stranám

Společnost SCA může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou partneři nebo distributoři našich výrobků, na splnění účelu, pro který byly shromážděny. Údaje, které nám poskytnete, mohou být exportovány jiným stranám v rámci SCA Group a/nebo obchodním partnerům, kteří se nacházejí v zemích Evropské unie i mimo ni.

Při odesílání osobních údajů, prosím, postupujte opatrně. Vaší povinností je udržovat bezpečnost svých hesel a osobních informací. Používáním těchto webových stránek potvrzujete a přijímáte tato rizika.

Přístup k osobním údajům a jejich opravy

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů z naší strany, nebo pokud se domníváte, že informace, které zpracováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, měli byste se obrátit na společnost SCA, která je zřetelně uvedena na webových stránkách. Podle místních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Tato práva budeme respektovat a řídit se jimi při plnění všech našich právních závazků.

Chcete-li kontaktovat poskytovatele ve věci těchto Zásad ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na společnost SCA na adrese Box 200, 101 23 STOCKHOLM nebo zašlete e-mail na adresu info@sca.com.