Tato stránka používá soubory cookie. · Co jsou to soubory cookie? Souhlasím

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů 

Cílem společnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget („Essity“) a jejích poboček („Essity“ nebo „Essity“) je, aby se všichni jednotlivci, jejichž osobní data budou zpracovávána společností Essity, cítili absolutně bezpečně s ohledem k jejich soukromí a měli jistotu, že jejich osobním údajům je věnována náležitá péče. Viz rovněž Etický kodex skupiny Essity. Essity bude dodržovat platné národní zákony o ochraně soukromí, jež upravují shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů jednotlivců („osobní údaje“) a rovněž tyto Zásady ochrany osobních údajů. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je stanovit principy upravující používání osobních údajů, které nám poskytnete nebo které o vás obdržíme. Essity nebo příslušná pobočka, jak je uvedeno zde nebo na příslušných stránkách, je zpracovatelem údajů odpovědným za zpracování zde popsaných osobních údajů.

Informace – osobní údaje

Osobní údaje, včetně jmen a adres, které poskytnete společnosti Essity, budou zpracovány jak manuálně, tak elektronicky. Osobní údaje které poskytnete, budou použity za účelem (i) správy jakékoli vaší žádosti nebo dohody s vámi, (ii) poskytnutí informací a služeb v souvislosti s takovou žádostí nebo dohodou a rovněž (iii) marketingu a sledování zákazníků a (iv) vývoje prodeje/výrobků, jak stanoví společnost Essity. Předáním svých osobních údajů souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a Podmínkami používání.

Každá návštěva stránek společnosti Essity může vést k registraci IP adresy použité pro tento přístup. IP adresy využíváme rovněž ke sledování využívání stránek Essity. (IP adresa je unikátní číslo, které umožňuje identifikovat připojení uživatele k internetu a které váš webový prohlížeč automaticky předává při každém zobrazení stránky.) Takovéto sledování může rovněž zahrnovat shromažďování informací o způsobu využívání stránek. Může zahrnovat sledování využívání stránek, které společnosti Essity pomůže vylepšit její stránky, personalizovat váš zážitek na stránkách přizpůsobením obsahu, který vidíte, optimalizovat váš uživatelský zážitek a zjistit frekvenci používání. To může platit také v souvislosti s jakýmkoli uživatelským účtem, který máte u společnosti Essity založený. Můžeme provádět také statistickou analýzu shromážděných dat.

Citlivé informace

Pokud nám o sobě dobrovolně poskytnete citlivé osobní informace (například informace týkající se vašeho fyzického zdraví), v podstatě dáváte společnosti Essity souhlas se zpracováním takových citlivých osobních údajů pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (a v jakémkoli sdělení týkajícím se použití údajů poskytnutých v souvislosti s takovým shromažďováním) v rozsahu, v jakém je podle platných zákonů vyžadován váš souhlas.

Předání osobních informací třetím stranám

Společnost Essity může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, jako jsou partneři nebo distributoři našich výrobků, na splnění účelu, pro který byly shromážděny. Údaje, které nám poskytnete, mohou být exportovány jiným stranám v rámci Essity a/nebo obchodním partnerům, kteří se nacházejí v zemích Evropské unie i mimo ni.

Při odesílání osobních údajů, prosím, postupujte opatrně. Vaší povinností je udržovat bezpečnost svých hesel a osobních informací. Používáním těchto webových stránek potvrzujete a přijímáte tato rizika.

Přístup k osobním údajům a jejich opravy

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů z naší strany, nebo pokud se domníváte, že informace, které zpracováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, měli byste se obrátit na společnost Essity, která je zřetelně uvedena na webových stránkách. Podle místních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Tato práva budeme respektovat a řídit se jimi při plnění všech našich právních závazků.

Chcete-li kontaktovat poskytovatele ve věci těchto Zásad ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na společnost Essity na adrese Box 200, 101 23 STOCKHOLM nebo zašlete e-mail na adresu info@Essity.com.