Tipy od ostatních pečovatelů

Péče o vaše nejbližší může do vašeho života přinést zásadní změny, které jsou často doprovázeny pocity, které jste nikdy dříve nezažili. Někteří lidé se domnívají, že povinnost péče o blízkého člověka náleží výhradně jim. Možná se však pouze obávají požádat o pomoc, případně jsou přesvědčeni, že nikdo jiný nedokáže poskytovat stejně kvalitní péči jako oni nebo že jejich blízcí tuto péči od nikoho jiného nepřijmou. Každá situace je jiná, avšak pocity se mohou během takové péče stídat, od pocitů lásky a uspokojení z pečovatelské činnosti k nelibosti a může vést i ke konfliktům. Výsledkem pak mohou být pocity viny, napětí, hněvu a vyčerpání.

Požádat o pomoc je normální

Přátelé a rodina jsou vynikajícím zdrojem podpory, nemusíte se tudíž obávat, že by Vám odmítli pomoci. Je více než pravděpodobné, že Vás pro Váš výkon obdivují a že by rádi měli možnost sami nějak přispět. Požádat o pomoc není slabost. Pomoc ostatních s péčí Vám může poskytnout příležitost na chvíli vypnout, odpočinout si a v důsledku tak být lepším pečovatelem.

Požádejte členy rodiny, aby převzali určité části péče o domácnost nebo aby tak činili ve stanovené dny v týdnu. Nejvýhodnější je požádat při setkání celé rodiny, neboť většina členů rodiny bude ochotněji nabízet pomoc, když uvidí, že ostatní též přikládají své ruce k dílu. Vytvořte časový rozpis, který stvrdí jednotlivé sliby. Navrhněte, aby si členové rodiny na některé úkony přibrali ještě někoho jiného, pakliže se na daný úkol zcela necítí.

Přijměte od přátel každou nabídku pomoci. Nemůžete-li se například dostat do obchodu a Vaši přátelé tam jdou, nebude jim asi způsobovat příliš velké obtíže, když přiberou i pár věcí pro Vás. Možná Vám mohou pomoci i s některými domácími pracemi, jako například s posečením trávníku. Pamatujte, že všechna pomoc, kterou Vám vaši přátelé poskytnou, se nemusí přímo týkat osoby, o kterou pečujete. Každé přispění může uvolnit trochu drahocenného času pro Váš odpočinek.

Podělte se o vše dobré i zlé

Všichni víme, že při péči o blízkou osobu s inkontinencí člověk zažije mnoho příjemných i méně příjemných situací. Dochází k nepříjemným i úsměvným situacím a jsou i chvíle, kdy si uvědomíte, že poskytování nejlepší možné péče je nesmírně příjemná výsada. Jestliže se o tyto zážitky podělíte s ostatními, kteří jsou v podobné situaci jako Vy, můžete jim nalít novou krev do žil. Pravidelně, například jednou za týden či za měsíc, se scházejte se s rodinou a s přáteli, kteří Vám pomáhají. Hovorem o příjemných i nepříjemných zkušenostech můžete vybudovat silnou záchytnou síť, která Vám umožní vypustit nahromaděnou páru v prostředí plném pochopení.

Odvádějte hněv a frustraci jinam

Osoba, o kterou pečujete, může být svým zdravotním stavem silně frustrována a tuto frustraci Vám může dát náležitě pocítit. Je-li tomu tak i ve Vašem případě, pamatujte, že tato osoba si svoji závislost na Vás nezvolila záměrně. Tato závislost je vynucená a může člověka značně deprimovat. Pokuste se proto svůj hněv směřovat spíše na nemoc samotnou než na člověka, který se s ní pokouší vyrovnat. V některých případech může uvolnit napětí a rozložit zátěž zapojení třetí osoby.

Vše si pište

Jedním z nejstarších způsobů jak zvládat příjemné i nepříjemné situace je vše si napsat. Možná i právě proto je psaní osobních deníčků již tak starou tradicí. No, řekněme, že po dlouhém a namáhavém dni jste pravděpodobně příliš unaveni, než abyste psali romány. Avšak proč se nepokusit alespoň jednou týdně sestavit seznam všeho, co se Vám podařilo, i toho, co šlo hůře. Zaměřte se na věci, které se Vám daří, a zamyslete se, jakým způsobem na těchto věcech můžete stavět příští týden. Poté si projděte též vše, co se Vám nedaří, a popřemýšlejte, jak se Vám může podařit tyto věci minimalizovat.

Vaše vlastní zdraví je na prvním místě

Není sporu o tom, že dobrý pečovatel musí být především sám v dobré kondici. Sledujte tedy příznaky případného onemocnění a podnikněte účinné kroky ke zpevnění svého zdraví. Při péči o své blízké snadno zapomenete na důležité věci, jakou jsou například správné stravovací návyky, čas utíká a Vám jej zbývá právě jen tolik, abyste stačili svůj oběd narychlo zhltnout. Snažte se tedy sníst alespoň tři vydatné pokrmy denně. Získáte tak více energie a budete se celkově cítit mnohem lépe.

Odpočinek zmůže divy

Jestliže Vám věci začnou přerůstat přes hlavu, neobviňujte sami sebe. Pomalu se přizpůsobujte svým novým povinnostem a všem novým způsobům jak je vykonávat. Zásadní je zejména pravidelný odpočinek od péče. Poklepejte si na rameno za skvěle odvedenou práci a hlavně si tu a tam odpočiňte. Zasloužíte si to!

Doušek čerstvého vzduchu

Možná Vám to zní jako babské povídačky, ale trocha čerstvého vzduchu je skutečně nenahraditelná (pakliže to samozřejmě počasí dovolí). Dokonce i pětiminutová procházka okolo bloku Vám může zvednout náladu a pomoci se na věci podívat z toho správného úhlu. Snažte se každý den za světla alespoň na chvíli projít venku. Uvidíte, jak se vám zvedne nálada (i hodnoty vitamínu D). A pamatujte, že to stejné platí i o osobě, kterou pečujete. Je-li tedy schopna se občas dostat alespoň na chvíli ven, snažte se ji v těchto snahách podpořit.

Rozmazlujte se

Snažte se dopřát si každý den trochu rozmazlování. Každé ráno si rozmyslete, kdy si dopřejete něco, co máte rádi – něco, na co se budete těšit. Můžete si kupříkladu vychutnat kousek čokolády nebo pár sušenek, dopřát si na konci dne sklenku vína, nebo se nadlouho ponořit do horké lázně. Ať již to bude cokoli, začleňte svoji chvilku do každodenního režimu a užijte si ji!

Oslavujte to, co děláte

Vaše práce je nesmírně namáhavá. Avšak jak často přemýšlíte o tom, kolik dobra vlastně činíte a kolik pohodlí, péče, starostlivosti a důstojnosti svým blízkým přinášíte? Nechat se pohltit každodenním režimem a zapomenout na to, co vlastně děláte, je snadné. Snažte se tedy pamatovat, že na to, co děláte, byste měli být nesmírně pyšní. Pečovatelé jsou totiž zvláštní skupinou lidí, kteří jsou oporou samotné páteře společnosti. A někdy je tuto skutečnost třeba si připomínat: sami sobě, své rodině či svým přátelům a známým.

Nechete si poradit od odborníků v oblasti profesionální péče

Je možné, že v blízkosti Vašeho bydliště se nachází denní stacionáře pro dospělé nebo jiné zdravotnické organizace. Je-li tomu tak, máte příležitost svěřit péči o své blízké do rukou profesionálů a sami si na několik hodin odpočinout. Další výhoda takových zařízení spočívá v tom, že Vaši blízcí získají příležitost ke společenskému kontaktu s ostatními návštěvníky stacionáře. Mnohé z těchto organizací nabízejí odvoz a možnosti stravování a pořádají pravidelné skupinové činnosti, například celodenní výlety. Mohou se též postarat o rozvoz obědů do domu.

Mezi další užitečné poskytovatele služeb patří lékárny, které dodávají léčiva bezplatně až do domu, a některé školy, vysoké školy nebo oddíly, které provozují programy a iniciativy pro své studenty, respektive členy. Jestliže pak hledají někoho, komu by mohli v rámci své místní příslušnosti pomoci, mohou svoji pomocnou ruku nabídnout třeba právě vám.

Ve většině míst jsou k dispozici též profesionální pečovatelé (poskytovatelé terénních sociálních služeb), kteří chodí k pacientům domů a starají se o ně. Tito ošetřovatelé vám poskytují neocenitelnou příležitost k setkání s přáteli nebo třeba jen k obyčejnému odpočinku. Chcete-li odjet na dovolenou, doporučujeme využít možnosti Pečovatelských služeb (ať už doma v přirozeném prostředí nebo ve specializovaných zařízeních). 

V oddílu Užitečné odkazy naleznete výčet mnoha takových organizací. Informace o službách, které jsou k dispozici v místě Vašeho bydliště obdržíte v Odděleních zdravotní péče místních zastupitelstev. Podívejte se, co je ve Vašem okolí k dispozici. Spoustu užitečných informací naleznete také na webových stránkách Jakpecovat.cz.

Setkávejte se s ostatními pečovateli

Najděte si aktuální nabídky služeb ve vašem okolí. Užitečné pro Vás může být i setkávání se s dalšími lidmi, kteří se starají o své blízké. Výměna zkušeností s lidmi, kteří se nacházejí v podobné situaci jako Vy, Vám dodá na jistotě. Kromě toho můžete též získat spoustu cenných rad a tipů.

Zeptejte se, zda nemáte nárok na státní podporu

Sociální služby a příspěvek na péči jsou poskytovány při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007.

O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. O příspěvek na péči si žádá osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti osoby, o kterou se pečuje.

Při péči Vám pomohou i kompenzační pomůcky, s žádostí o radu se obraťe na ošetřujícího lékaře. Poradí Vám také v prodejně zdravotnických potřeb. Některé pomůcky jsou za splnění určitých podmínek hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Vstřebávejte nové znalosti

Dokážete-li držet krok s novými nápady, výrobky a technikami, neznamená to pouze to, že pro sebe a své nejbližší dokážete vybírat nejlepší výrobky. Držet krok znamená být též neustále ve styku s širší pečovatelskou komunitou. Bude-li to možné, vždy zveřejníme podrobnosti o novinkách na naší Nástěnce.

Můžete-li nabídnout rady jak se o sebe jako pečovatelé lépe starat, zašlete nám prosím své tipy, aby z Vašich zkušeností mohli čerpat i ostatní.