Jaké jsou typy samovolného úniku moči?

Projevy inkontinence mohou být velmi různé, a to v závislosti na fyzických příčinách, které ji způsobují. Ať jsou však Vaši blízcí postiženi kterýmkoli druhem inkontinence, je třeba mít na paměti, že se správnými pomůckami lze inkontinenci úspěšně zvládat. Nejčastějšími typy inkontinence jsou stresová a urgentní inkontinence. Poměrně často se též vyskytuje jejich kombinace. Následující otázky Vám mohou pomoci typ inkontinence stanovit.

Sdělte nám bližší informace prostřednictvím této ankety

Hovoříte se svými blízkými o problematice samovolného úniku moči?Odeslat

Je osoba, o kterou pečujete, tělesně postižená, nebo nedokáže včas dorazit na toaletu?

Funkčně podmíněnou inkontinencí rozumíme neschopnost dorazit včas na toaletu v důsledku omezené pohyblivosti nebo psychického onemocnění, tedy například demence nebo Alzheimerovy choroby. Je-li osoba, o kterou pečujete, upoutána na lůžko či na invalidní vozík, nebo nedokáže-li se bez volně pohybovat bez pomoci jiné osoby, je inkontinence velmi častým jevem.

Došlo k poškození nervů?

Některá onemocnění, jakými jsou například Alzheimerova či Parkinsonova choroba, mozková mrtvice, cukrovka nebo roztroušená skleróza, mohou být příčinou neurogenního močového měchýře. Takto označujeme stav, kdy mozek nedokáže rozpoznat signály k močení, často v důsledku poškození nervových drah následkem poranění nebo nemoci.

Způsobuje neočekávané úniky moči fyzické vypětí?

Stresovou inkontinencí moči rozumíme neočekávané úniky moči při tlaku, ke kterému dochází při náhlém fyzickém zatížení, například při kašli, kýchnutí, smíchu, cvičení nebo zvedání těžkých břemen. Množství takto unikající moči bývá obvykle malé, avšak může docházet i k významnějším únikům. Stresová inkontinence moči je nejčastějším druhem inkontinence u žen.

Pociťují náhlé, neovladatelné nucení na močení bez jakéhokoli varování?

Pak se pravděpodobně jedná o urgentní inkontinenci moči. K urgentní inkontinenci dochází v případě, kdy se močový měchýř snaží vyprázdnit navzdory maximální snaze zabránit úniku. Jedná se o nedostatečnou koordinaci mezi impulzy, které vysílá mozek do močového měchýře, a tím, co močový měchýř ve skutečnosti dělá. Výsledkem mohou být poměrně rozsáhlé úniky moči a zvýšená četnost močení. Urgentní inkontinence je nejčastějším typem inkontinence u mužů a často souvisí se zbytněním nebo operací prostaty. Urgentní inkontinence se však poměrně často vyskytuje i u žen.

Pociťují příznaky více než jednoho typu inkontinence?

Smíšená inkontinence je kombinací více než jednoho typu inkontinence. Někteří lidé například pociťují kombinaci příznaků stresové a urgentní inkontinence.

Dochází po vymočení k únikům kapek?

Inkontinence z přetékání postihuje muže v případě, že u nich dochází k nedokonalému vyprazdňování močového měchýře. Moč se poté shromažďuje na konci penisu a následně ukapává. Příčina tohoto druhu inkontinence často spočívá v mechanické překážce, kterou může být například zbytnění prostaty, nervová poškození či abnormality v močové trubici.

Došlo též k inkontinenci stolice?

Inkontinencí stolice rozumíme samovolný odchod stolice. V některých případech může být inkontinence stolice způsobena zácpou nebo průjmem, poškozením svalstva análního svěrače či konečníku, ztrátou ukládací kapacity konečníku nebo špatnou funkcí pánevního dna.

Jestliže osoba, o kterou pečujete, trpí inkontinencí stolice, měli byste se ohledně její léčby a zvládnutí poradit s lékařem.

Nyní, když znáte všechny hlavní typy inkontinence, budete chtít pravděpodobně zjistit, co můžete učinit pro pohodlnější život ošetřované osoby i svůj vlastní. Možná si též rádi přečtete praktické rady ostatních ošetřovatelů. To vše naleznete v oddílu Co můžete udělat.

Jestliže ani jeden z výše uvedených typů inkontinence nevystihuje stav Vašich blízkých, doporučujeme kontaktovat lékaře s žádostí o osobní posouzení.