Řešení pro nejlepší péči

Na co se zaměřit u výrobků určených k péči o inkontinentní?

Možná jste přesvědčeni, že výrobky určené k péči o inkontinentní jsou si všechny více či méně podobné. Existují však jisté vlastnosti, které vytvářejí značný rozdíl z hlediska pohodlí a celkové pohody osoby, o kterou pečujete, a které v mnoha případech usnadňují i Vaši roli pečovatele. Cílem tohoto oddílu je poskytnout Vám praktického průvodce, ve kterém naleznete popis činitelů v oblasti ochranných pomůcek, které mají dopad na kvalitu i na snadné vykonávání péče.

Jak dosáhnout nejlepší možné péče

Nejdůležitější součástí správné péče o Vaše blízké postižené inkontinencí je zajistit jejich fyzickou i psychickou pohodu. Klíčem k tomuto cíli je používání výrobků, které nabízí nejvyšší možnou úroveň péče a předcházejí vzniku nežádoucích vedlejších projevů inkontinence. Protékání, probouzení na vlhké matraci či podráždění pokožky, to vše může mít závažné fyzické, psychické i časové následky.

Takže jaké jsou faktory, které pomáhají těmto následkům předcházet?

• Ochranné pomůcky se schopností rychlé absorpce odvádějí moč od pokožky, čímž zabraňují vzniku nepříjemné vlhkosti a opětovnému kontaktu moči s pokožkou
• Výrobky navržené s ohledem na fyzický a psychický stav Vašich blízkých zvyšují pohodlí a snižují spotřebu pomůcek
• Méně vlhkosti znamená nižší riziko podráždění pokožky – zejména jsou-li Vaši blízcí nuceni trávit v důsledku postižení nebo poranění většinu času vsedě či vleže
• Vyžaduje-li stav vašich blízkých výměnu pomůcek vleže, existují výrobky, které usnadňují výměnu a snižují riziko poranění Vašich zad
• Nižší četnost protékání znamená méně starostí o vlhkou matraci
• Nižší četnost protékání znamená klidnější noci pro Vás i Vaše nejbližší
• Nižší četnost protékání znamená též nižší četnost výměn a méně znečištěného prádla
• Nižší četnost protékání  u dítěte snižuje obavy z možného vzniku trapné situace, a to zejména ve škole a při hře s ostatními dětmi
• Nižší výskyt podráždění pokožky snižuje spotřebu doplňkových ošetřujících přípravků
• Ukazatel vlhkosti pomáhá snížit četnost zbytečných výměn, není-li dítě schopno požádat o výměnu samo
• Použití výrobku správné velikosti a se správnou schopností absorpce pro Vaše nebližší: nemusíte vždy sáhnout po výrobku s nejvyšší úrovní absorpce, avšak můžete potřebovat rozdílné výrobky pro použití ve dne a v noci. (Proč nevyzkoušet bezplatný vzorek?)

Efektivní péče tedy znamená výběr vhodných ochranných pomůcek, které zohledňují všechny výše uvedené faktory, čímž zajistí Vašemu dítěti maximální pohodlí a pomáhají minimalizovat časové i fyzické nároky péče o inkontinentní. Máte-li dojem, že výrobky, které Vám lékař v současné době předepisuje, nejsou zcela vhodné, doporučujeme obrátit se na něj s žádostí o vyzkoušení alternativních řešení.

Zjistěte, jak TENA vyvíjí výrobky, které poskytují nejlepší možnou péči. Navštivte oddíl Výhody značky TENA.

Děti jsou různé. Proto byste jim měli obstarat ochranné pomůcky, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Prohlédněte si tedy náš sortiment výrobků.