Jaké jsou příčiny inkontinence u žen?

Může být v jejím případě příčinou oslabené svalstvo pánevního dna?

Močový měchýř a jeho vývod podepírá a udržuje na správném místě síť svalů (svalstvo pánevního dna), která též uzavírá močový měchýř. Svalstvo s přibývajícím věkem ochabuje. Jak svalstvo ztrácí svoji sílu a pružnost, mohou únik moči způsobit i zcela běžné činnosti, jakými jsou například kašel nebo kýchnutí. Tento druh samovolného úniku moči je u žen tím nejčastějším.

Kliknutím na obrázek níže naleznete přehled cviků na zpevnění pánevního dna:

Má žena sníženou pohyblivost?

Snížená pohyblivost nebo její naprostá ztráta je jednou z nejčastějších příčin inkontinence u žen, neboť osobě brání včas reagovat na potřebu močení.
Je psychicky nemocná?
Pečujete-li o ženu postiženou psychickým onemocněním, je možné, že tato osoba jednoduše nedokáže rozpoznat potřebu vyprázdnění obsahu močového měchýře či střev, nebo v důsledku svého onemocnění nedokáže na tyto signály správně reagovat.

Byla u ní diagnostikována jiná nemoc?

Příčinou inkontinence mohou být určité nemoci, zejména pak nemoci ovlivňující mozek či nervovou soustavu, například Alzheimerova či Parkinsonova choroba, demence, roztroušená skleróza a poškození mozku. Jedná se o důsledek poškození nervových drah mezi mozkem a ostatními částmi těla. Jeho výsledkem může být buď zvýšená aktivita močového měchýře (potřeba častého navštěvování toalety), nebo naopak jeho snížená aktivita (nedostatečné vyprazdňování močového měchýře s následným únikem moči). Tyto chorobné stavy mohou způsobovat také inkontinenci stolice. Inkontinenci může způsobovat rovněž cukrovka či mozková mrtvice.

Užívá předepsané léky na jinou chorobu?

Inkontinence může být u žen vedlejším účinkem užívání některých léků. Jestliže Vaši blízcí začali užívat nové nebo jiné léky a došlo-li k prvním potížím s inkontinencí právě v tomto okamžiku, doporučujeme se o této skutečnosti poradit s lékařem. V některých případech lze změnit lék, snížit užívané dávky, nebo medikaci (užívání léků) zcela zrušit.

Postihují ji často infekce močových cest?

Následkem infekcí močových cest může docházet k přecitlivělosti močového měchýře. Mezi její příznaky se řadí silné nucení na močení, zvýšená četnost vyprazdňování přes den i v noci (nebo ve sníženém množství) a neschopnost dorazit včas na toaletu.

Trpí pravidelně zácpou?

Zácpa je jednou z nejčastějších příčin inkontinence stolice. Chronická zácpa může vést k zaklínění tuhé stolice v konečníku a k jejímu hromadění až do takové velikosti, která znemožňuje průchod konečníkem. V důsledku toho dochází k natahování svalstva konečníku a střev a nakonec k jejich oslabení. Může též docházet k situacím, kdy vodnatá stolice prochází okolo tvrdé stolice a poté uniká ven z těla, čímž způsobuje inkontinenci stolice.

Může být v jejím případě příčinou oslabené svalstvo pánevního dna?

Močový měchýř a jeho vývod podepírá a udržuje na správném místě síť svalů (svalstvo pánevního dna), která též uzavírá močový měchýř. Svalstvo s přibývajícím věkem ochabuje. Jak svalstvo ztrácí svoji sílu a pružnost, mohou únik moči způsobit i zcela běžné činnosti, jakými jsou například kašel nebo kýchnutí.

Prodělala již menopauzu?

Čas způsobuje oslabení všech svalů a po menopauze ovlivňuje snížení množství hormonu estrogenu obzvláště svalové skupiny v oblasti břicha. Tato skutečnost může způsobit změnu polohy močového měchýře a svaly obklopující močové cesty díky tomu ztrácejí svoji účinnost.

Trpí nadváhou?

Trpí-li osoba, o kterou pečujete, nadváhou, tato nadváha může způsobovat zvýšený tlak na břišní svalstvo a na svalstvo pánevního dna, který způsobí samovolný únik moči.

Je kuřačka?

Kuřácký kašel může být nepřímou příčinou úniků moči, a to zejména z důvodu četnosti kašle a značné síly, která je při každém zakašlání vyvíjena. Dalším faktorem u kuřáků je zvýšené riziko vzniku cévních onemocnění a následné předepsání diuretických (močopudných) léčiv, jejichž užívání rovněž zvyšuje pravděpodobnost úniku moči.

Pečujete o dítě?

Výše uvedené příčiny se Vás nemusí týkat, jestliže osoba, o kterou pečujete, je v dětském věku. V takovém případě doporučujeme navštívit oddíl Dětská inkontinence.