Jaké jsou příčiny inkontinence u mužů?

Jaké je tajemství nejlepší péče o inkontinentní?

Více informací

Podstoupil Váš blízký operaci zbytnělé prostaty nebo operaci, při které byla prostata odebrána?

Nejčastějším druhem samovolného úniku moči u mužů bývá nepřetržitý únik kapek. Jeho častou příčinou bývá zbytnění prostaty, které zabraňuje průchodu moči při močení. Výsledkem tohoto stavu je nedostatečné vyprazdňování močového měchýře. Zbytnění prostaty může být též příčnou urgentní inkontinence moči, což je jinými slovy nenadálé nucení navštívit toaletu.

Operace prostaty může způsobit přechodné oslabení či poškození příslušného svalstva. Tento stav je příčinou stresové inkontinence moči – samovolných úniků při smíchu, kašli nebo vykonávání určitých tělesných činností. V některých případech může při operaci dojít k poškození nervů či svalů. Taková poškození pak způsobují trvalé potíže.

Má muž sníženou pohyblivost?

Někdy se za inkontinencí skrývá pouze skutečnost, že pacient nedokáže v důsledku tělesného poranění nebo věku včas reagovat na signály z močového měchýře či střev.

Je psychicky nemocen?

Pečujete-li o muže postiženého psychickým onemocněním, je možné, že tato osoba jednoduše nedokáže rozpoznat potřebu vyprázdnění obsahu močového měchýře či střev, nebo v důsledku svého onemocnění nedokáže na tyto signály správně reagovat.

Byla u něj diagnostikována jiná nemoc?

Příčinou inkontinence mohou být určité nemoci, zejména pak nemoci ovlivňující mozek či nervovou soustavu, například Alzheimerova či Parkinsonova choroba, demence, roztroušená skleróza a poškození mozku. Jedná se o důsledek poškození nervových drah mezi mozkem a ostatními částmi těla. Jeho výsledkem může být buď zvýšená aktivita močového měchýře (potřeba častého navštěvování toalety), nebo naopak jeho snížená aktivita (nedostatečné vyprazdňování močového měchýře s následným únikem moči). Tyto chorobné stavy mohou způsobovat také inkontinenci stolice. Inkontinenci může způsobovat rovněž cukrovka či mozková mrtvice.

Užívá předepsané léky na jinou chorobu?

Inkontinence může být u mužů vedlejším účinkem užívání některých léků. Jestliže Vaši blízcí začali užívat nové nebo jiné léky a došlo-li k prvním potížím s inkontinencí právě v tomto okamžiku, doporučujeme se o této skutečnosti poradit s lékařem. V některých případech lze změnit lék, snížit užívané dávky, nebo medikaci (užívání léků) zcela zrušit.

Postihují jej často infekce močových cest?

Následkem infekcí močových cest může docházet k přecitlivělosti močového měchýře. Mezi její příznaky se řadí silné nucení na močení, zvýšená četnost vyprazdňování přes den i v noci (nebo ve sníženém množství) a neschopnost dorazit včas na toaletu.

Trpí pravidelně zácpou?

Zácpa je jednou z nejčastějších příčin inkontinence stolice. Chronická zácpa může vést k zaklínění tuhé stolice v konečníku a k jejímu hromadění až do takové velikosti, která znemožňuje průchod konečníkem. V důsledku toho dochází k natahování svalstva konečníku a střev a nakonec k jejich oslabení. Může též docházet k situacím, kdy vodnatá stolice prochází okolo tvrdé stolice a poté uniká ven z těla, čímž způsobuje inkontinenci stolice.

Může být v jeho případě příčinou oslabené svalstvo pánevního dna?

Močový měchýř a jeho vývod podepírá a udržuje na správném místě síť svalů (svalstvo pánevního dna), která též uzavírá močový měchýř. Svalstvo s přibývajícím věkem ochabuje. Jak svalstvo ztrácí svoji sílu a pružnost, mohou únik moči způsobit i zcela běžné činnosti, jakými jsou například kašel nebo kýchnutí.

Trpí nadváhou?

Trpí-li osoba, o kterou pečujete, nadváhou, tato nadváha může způsobovat zvýšený tlak na břišní svalstvo a na svalstvo pánevního dna, který způsobí samovolný únik moči.

Je kuřák?

Kuřácký kašel může být nepřímou příčinou úniků moči, a to zejména z důvodu četnosti kašle a značné síly, která je při každém zakašlání vyvíjena. Dalším faktorem u kuřáků je zvýšené riziko vzniku cévních onemocnění a následné předepsání diuretických (močopudných) léčiv, jejichž užívání rovněž zvyšuje pravděpodobnost úniku moči.

Pečujete o dítě?

Výše uvedené příčiny se Vás nemusí týkat, jestliže osoba, o kterou pečujete, je v dětském věku. V takovém případě doporučujeme navštívit oddíl Děti, ve kterém získáte další informace o specifických příčinách inkontinence u dětí.

Nejste-li si jisti příčinou inkontinence u svých nejbližších, přečtěte si podrobné informace v oddílu Příčiny nebo přejděte do oddílu Typy inkontinence.