Fakta..., nebo výmysly?

Začne-li někdo, o koho se staráte, mít potíže se samovolným únikem moči, nemusí být zcela snadné o tom začít hovořit. Navíc o inkontinenci existuje hodně mýtů. Následující otázky Vám pomohou zjistit, co jsou fakta a co výmysly. Odpovědi, které Vás zajímají, zobrazíte pouhým kliknutím na Správně nebo Chybně.

Inkontinence postihuje pouze seniory
Pokud by se Vaši nejbližší opravdu snažili, mohli by svoji inkontinenci kontrolovat
Rozhovorem o inkontinenci přivedu své nejbližší do trapné situace
Péče o inkontinentní osobu znamená vzdát se chození do společnosti
Na zápach si prostě musíme zvyknout
Všechny ochranné pomůcky pro inkontinentní jsou stejné