Co znamená efektivní péče z hlediska nákladů?

Péči, kterou poskytujete svým nejbližším, nelze vyjádřit penězi. Máte však na výběr z výrobků určených k péči o inkontinentní a Vaše volba bude mít dopad jak na kvalitu, tak na náklady Vaší péče. Cílem tohoto oddílu je poskytnout Vám praktického průvodce, ve kterém naleznete popis faktorů, které mají dopad na kvalitu i na celkové výdaje na péči o inkontinentní.

Jak dosáhnout nejlepší možné péče

Nejdůležitější součástí správné péče o Vaše blízké s inkontinencí je zajistit jejich fyzickou i psychickou pohodu. Klíčem k tomuto cíli je používání výrobků, které nabízejí nejvyšší možnou úroveň péče a předcházejí vzniku nežádoucích vedlejších projevů inkontinence. Protékání, probouzení na vlhké matraci či podráždění pokožky, to vše může mít závažné fyzické, psychické i ekonomické následky.

Takže jaké jsou faktory, které pomáhají těmto následkům předcházet?

• Ochranné pomůcky se schopností rychlé absorpce odvádějí moč od pokožky, čímž zabraňují vzniku nepříjemné vlhkosti a opětovnému kontaktu moči s pokožkou
• Výrobky navržené s ohledem na fyzický a psychický stav Vašich blízkých zvyšují pohodlí a snižují spotřebu pomůcek
• Méně vlhkosti znamená nižší riziko podráždění pokožky – zejména jsou-li Vaši blízcí nuceni trávit v důsledku postižení nebo poranění většinu času vsedě či vleže
• Vyžaduje-li stav Vašich blízkých výměnu pomůcek vleže, existují výrobky, které usnadňují výměnu a snižují riziko poranění zad pečovatele
• Nižší četnost protékání znamená méně starostí o vlhkou matraci
• Nižší četnost protékání znamená klidnější noci pro Vás i Vaše nejbližší
• Nižší četnost protékání znamená též nižší četnost obtěžujících výměn a méně znečištěného prádla
• Nižší četnost protékání znamená méně obav z případného vzniku trapné situace a méně vyhýbání se společnosti
• Nižší výskyt podráždění pokožky snižuje spotřebu doplňkových ošetřujících přípravků
• Ukazatel vlhkosti pomáhá snížit četnost zbytečných výměn
• Použití výrobku správné velikosti a se správnou schopností absorpce pro Vaše nebližší: nemusíte vždy sáhnout po výrobku s nejvyšší úrovní absorpce, avšak můžete potřebovat rozdílné výrobky pro použití ve dne a v noci. (Proč nevyzkoušet bezplatný vzorek?)

Pojem efektivní péče za rozumné náklady tedy nelze zúžit pouze na pořizovací cenu určitého výrobku. Jeho nedílnou součástí je též výběr správné velikosti, úrovně absorpce a typu pro danou osobu. Nelze zapomínat ani na správné používání výrobku s ohledem na jistotu a pohodlí. To vše dokáže ulehčit psychickému a fyzickému stavu Vašich nejbližších a v neposlední řadě též Vaší peněžence.

Zjistěte, jak TENA vyvíjí výrobky, které poskytují nejlepší možnou péči. Navštivte oddíl Výhody značky TENA.

Chcete-li najít výrobek, který bude nejlépe odpovídat Vašim potřebám a potřebám Vašich nejbližších, zkuste použít náš Vyhledávač výrobků.