Cíle značky TENA

Naše cíle jsou jasně stanoveny: zlepšit životní podmínky lidí s inkontinencí na celém světě.

Vše pro zákazníky...

Problémy s inkontinencí se objevují v nejrůznějším věku a zdravotním stavu, ale překvapivě často jsou postiženi lidé v nejlepších letech.

Inkontinence není vážná nemoc, ale tabu, která tuto nemoc provázejí, mohou lidem nepříjemně narušit sociální sebedůvěru a způsobit stud. Všudypřítomný strach, že se "to" zase stane, nám mnohdy znepříjemňuje život a z tak běžných věcí jako je nakupování, cvičení nebo hra s dětmi může udělat doslova noční můru.

Bez náležitého přístupu se lidé trpící touto nemocí mohou uzavřít do sebe a ztratit přirozený zájem o život.

TENA nabízí těmto lidem pomocnou ruku. A to je základem všeho, co děláme. Ať už se to týká vývoje našich výrobků, propagace nejlepších postupů v péči o pacienty nebo veřejné osvěty.

...poskytování lepší péče


V naší stárnoucí společnosti nevyhnutelně roste počet těch, kteří vyžadují praktickou pomoc buď doma nebo v profesionálních léčebných zařízeních. V případě inkontinence může být tato praktická pomoc pro naše nejbližší jak fyzicky, tak ekonomicky náročná. Chceme poskytovat nejlepší pomůcky a rady, které umožní jak lidem trpícím inkontinencí, tak osobám, které se o ně starají, lepší život.

S pomocí profesionálů pokračujeme ve vývoji efektivnějších výrobků, služeb a vzdělávacích materiálů, které maximalizují péči o pacienty a zároveň berou na vědomí potřeby pečovatelů a ekonomické nároky zdravotního systému.