Zásady ochrany osobních údajů

Systém zpracování osobních údajů
 
Cílem společnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA) je, aby se všichni jednotlivci, jejichž osobní data budou zpracovávána společností SCA, cítili absolutně bezpečně s ohledem k jejich soukromí.
 
SCA dodržuje národní zákony o ochraně soukromí, jež kontrolují shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů, jako je např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , v platném znění. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje podmínky shromažďování, zpracování a používání osobních údajů a společnost SCA se jím ve všech svých aktivitách řídí.
 
SCA se při zpracování osobních údajů řídí českým právním řádem. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo jinak neúplné, můžete kontaktovat společnost SCA a požadovat jejich opravu.
 
Osobní údaje, včetně jmen a adres, které poskytnete společnosti SCA, budou zpracovány jak elektronicky, tak manuálně. Osobní údaje které poskytnete, budou použity jak za účelem splnění Vaší objednávky, tak za účelem zlepšení produktů, nebo služeb SCA, případně za účelem nabízení zboží a služeb.
 
Za účelem splnění Vaší objednávky může SCA poskytnout Vaše osobní údaje (jako např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) třetí straně, zejména distributorovi. V našem zastoupení Vám třetí strana dopraví zboží nebo Vás budou informovat o Vaší objednávce. Poskytnuté údaje také mohou být sdíleny s obchodními partnery, jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.
 
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že SCA provádí zpracování Vašich osobních údajů, v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat SCA o vysvětlení a požadovat odstranění tohoto závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.
 
SCA tyto právní předpisy respektuje a řídí se jimi při plnění svých závazků. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:
 
SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o.
Divize inkontinence - TENA
186 00 Praha 8, Sokolovská 94
Česká republika
 
Omezení odpovědnosti
 
Tento web, včetně jeho veškerého obsahu a informací, existuje v takové podobě, v jaké je a neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu. Obsah tohoto webu nezaručuje obchodní využitelnost ani vhodnost pro konkrétní účel nebo neporušení práv duševního vlastnictví. Pokud SCA zpřístupňuje odkaz na jiný web, nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah těhto stránek.
 
SCA neodpovídá za to, že odkazovaný web obsahuje viry, případně jiné chyby, které by mohly poškodit Vaše počítačové zařízení a jeho příslušenství. To platí i v případě, že SCA byla upozorněna na možný výskyt takovýchto potíží.
 
SCA neodpovídá ani neručí za správnost a přesnost obsahu těchto informací, textů, grafiky, odkazů a jiných položek. SCA smí udělat jakékoliv změny k obsahu nebo k informacím, které jsou na těchto stránkách uvedeny a to bez předchozího upozornění. SCA se nijak nezavazuje k aktualizaci obsahu těchto stránek.
 
Ostatní
 
SCA si vyhrazuje právo tato ustanovení kdykoliv změnit.
 
SCA si dále vyhrazuje právo na:
  1. Změnu těchto Právních ujednání.
  2. Kontrolu a změnu obsahu stránek.
  3. Zrušení těchto stránek bez předchozího upozornění.
 
Pokud se jakákoliv část těchto Právních ujednání stane neplatnou nebo nezákonnou, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude to mít vliv na zbývající část těchto ujednání a podmínek.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.