Inkontinence léčba

Inkontinence je mimořádně citlivý a bohužel velmi častý zdravotní a sociální problém. Únik moči sám o sobě není nemoc, ale stav, který může mít mnoho různých příčin. Z tohoto vyplývá, že před samotnou léčbou inkontinence je nezbytné správně diagnostikovat příčinu a typ inkontinence. Každý typ lze efektivněji léčit tehdy, pokud se s léčbou inkontinence začne včas. Pacienti by se neměli léčit sami, ale vždy se obrátit buď na svého praktického lékaře, nebo ještě lépe na odborníka - urogynekologa nebo urologa.

Před samotnou léčbou inkontinence je potřeba určit také typ. Pro zjednodušení můžeme rozlišovat 2 základní typy – stresová inkontinence a inkontinence urgentní . V prvním případě dochází k úniku moči pouze při zvýšení nitrobřišního tlaku – např. při cvičení, zvedání těžkých předmětů nebo při smíchu či kašli. Příčinou je většinou oslabené svalstvo pánevního dna a nedostatečná funkce svěrače močové trubice.  Urgentní inkontinence označuje únik moči spojený s naléhavým nucením na močení, kdy dochází k náhlým a nekontrolovatelným stahům svaloviny močového měchýře, příp. k oslabení svěrače. 

Více o Příčinách inkontinence naleznete zde:


Inkontinence léčba - jak lze inkontinenci léčit:

Cvičení svalstva pánevního dna

Trénink svalů pánevního dna je jednoduchou a velmi účinnou metodou, jak zpevnit svalstvo pánve a zmírnit projevy stresové inkontinence. Cviky pánevního dna jsou jednoduché a pacienti je mohou provádět denně doma. Léčba inkontinence tímto způsobem je dobrým základem pro postupné vyléčení.

Více informací o Posilování pánevního dna najdete zde:

Léky

Léky mohou podstatně zlepšit především urgentní inkontinenci. Tyto léky tlumí stahy přecitlivělého tzv. hyperaktivního měchýře (též označováno jako OAB – Over-Active Bladder) a snižují tak frekvenci močení  během dne, noční močení a naléhavost nucení na močení. Tento způsob lečby je však nezbytné konzultovat s lékařem.

Operace

Operační řešení léčby inkontinence je vhodné především u stresové inkontinence. Většina případů tohoto typu je způsobena povolením svalů pánevního dna a díky tomu posunutím močového měchýře směrem dolů k pochvě. Cílem operací je proto zlepšit umístění měchýře v malé pánvi a zajistit mu takovou podporu, aby nedocházelo k jeho posunu směrem dolů. Dnes nejčastější operační metodou jsou různé variace tzv. podpůrných pásek. Jedná se o minimálně invazivní operační výkony s relativně krátkou dobou rekonvalescence a dobrými výsledky. Mezi další operační způsoby léčby inkontinence můžeme zařadit také injekční implantáty. Při této léčbě inkontinence se aplikují látky pod sliznici močové trubice, které svým objemem zužují močovou trubici. Tyto implantáty mají však pouze omezený účinek a používají se pouze okrajově.

Elektrostimulace

Elektrostimulace má za cíl posílit svalstvo pánevního dna. Tento druh léčby je vhodný hlavně v kombinaci s cvičením nebo jako podpůrná léčba před operací. Elektrostimulace je vhodná hlavně pro lehčí stupně úniku moči.

Inkontinenční pomůcky

Pokud i přes léčbu dochází k úniku moči, je možné používat k léčbě inkontinence speciální savé pomůcky. Na trhu je v současnosti dostatek absorpčních pomůcek od vložek přes pleny až po plenkové kalhotky. Všechny tyto výrobky výborně absorbují moč a pohlcují také zápach moči, takže i při nasáknutí pomůcky se může uživatel bez obav pohybovat ve společnosti a vykonávat běžné aktivity. Zde si můžete prohlédnout celý sortiment inkontinenčních pomůcek značky TENA.

Rady a typy při inkontinenci

Značka TENA Vám přináší rady a typy, jak začít s léčbou inkontinence.

Pro více informací klikněte: