Příčiny samovolného úniku moči u dětí

Nejčastější formou inkontinence je noční pomočování. Denní pomočování se vyskytuje pouze u 2 - 4 % dětí ve věku od pěti do sedmi let. Nejčastější příčiny samovolného úniku moči u dětí.

Příčiny související s vývojem dítěte

Jakmile mozek vyšle signál o tom, že je močový měchýř plný, začne se za pomoci stahování svalů vyprazdňovat močový měchýř. Tato koordinace svalů a nervů se velice pomalu vyvíjí, takže se někdy může stát, že se močový měchýř naplní, aniž by to dětský mozek věděl. Eventuelně je sval (svěrač) příliš slabý.

Děti mají obvykle hlubší spánek než dospělí a trvá jim déle než se zcela probudí. To může někdy znamenat, že nevnímají signál k vyprázdnění, nebo se nestihnou probudit včas. 

V noci tělo produkuje velké množství antidiuretického hormonu (ADH). Ten zpomalí tvorbu moči a sníží potřebu vyprazdňování. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, může se močový měchýř přeplnit.

Všechny výše uvedené stavy se obvykle časem upraví. Stres je často uváděn jako jedna z příčin samovolného úniku moči, ale existuje jen málo vědeckých důkazů, které by toto tvrzení podpořily. Nicméně jestliže Vaše dítě trpí pocity úzkosti, je důležité nalézt příčinu a citlivě situaci řešit.

Zdravotní příčiny

Samovolný únik moči se také může projevit jako vedlejší příznak některých dětských nemocí. V případě mozkové obrny, rozštěpu páteře, poškození mozku nebo nervového postižení může být omezená schopnost přijímat správné signály pro vyprázdnění močového měchýře. Někdy může být příčinou opakovaná infekce močových cest nebo i malá deformace vylučovacího traktu.

 

Dědičnost

Zdá se, že u samovolného úniku moči hraje svou roli i určitá dědičná dispozice, která se může přenášet po několik generací. Obecně platí, že pokud jeden z rodičů trpěl nočním pomočováním, pravděpodobnost, že se stejné obtíže vyskytnou u dítěte dosahuje 40 %. Pokud nočním pomočováním trpěli oba rodiče, pravděpodobnost se zvyšuje až na 70 %.


Denní pomočování

Pokud není zapříčiněno infekčními nebo anatomickými problémy, může být způsobeno hyperaktivním močovým měchýřem nebo méně častým vyprazdňováním. 

Hyperaktivita močového měchýře

Jde o svaly obklopující močovou trubici, jež zamezují průchodu moči. Tyto svaly se samovolně stahují a tím vytlačují moč ven. Často k tomu dochází následkem infekcí močových cest, a to většinou u děvčat.

Méně časté vyprazdňování

Některé děti například oddalují chození na záchod, ať už z důvodu, že neradi používají školní záchodky, nebo protože nechtějí něco promeškat a pocitu nucení na močení nevěnují pozornost. Toto chování může vést k přeplnění močového měchýře a k náhodnému úniku moči. Nebo může vyvolat infekci.

Funkčně podmíněná inkontinence u dětí

Jedná se o případy inkontinence způsobené pohybovým omezením dítěte. Ať už z důvodu poruch hybnosti nebo používání invalidního vozíku. V druhém případě se pravděpodobně jedná jak o inkontinenci moči, tak o inkontinenci stolice. Jestliže je Vaše dítě schopné si na záchod dojít samo, ale zabírá mu to příliš mnoho času, zajistěte mu přístup k toaletě bez zbytečných překážek a oblečení, které se snadno svléká. Nejdůležitějším pomocníkem je v takovém případě ochranné spodní prádlo, které ho udržuje v suchu a zajistí potřebné pohodlí. Tím se výrazně sníží riziko výskytu podráždění a kožní infekce u jedinců, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík.

Jaké množství zdraví prospěšného nápoje by Vaše dítě mělo denně vypít?Výsledky