Fakta... nebo výmysly?

O dětské inkontinenci koluje mnoho pověr, a proto je důležité, aby jak děti, tak jejich pečovatelé měli pravdivé informace. Krátký kviz Vám pomůže oddělit fakta od výmyslů, takže si sami budete moci udělat obrázek o tom, jaká je pravda.

Některé děti se pomočují úmyslně
Žádné tříleté dítě se již v noci nepomočuje
Většina dětí z nočního pomočování vyroste
Noční pomočování se pokládá za zdravotní problém
Pomočování je způsobeno úzkostí nebo stresem
Jediné řešení je být na dítě přísný